Onsdag var siste frist for å søke på samordna opptak til universitet og høgskoler.

I en fersk undersøkelse som YouGov har gjort for selskapet Tietoevry, går det frem at bare 14 jenter mellom 15–25 år vurderer en karrierevei innenfor teknologi. 44 prosent har planer om en karriere innen teknologien.

Samtidig har de også undersøkt hvorfor jenter ikke ønsker å ta denne veien i sin yrkeskarriere. Ifølge pressemeldingen er svaret på det at 50 prosent av jentene velger bort denne karriereveien fordi de tror det teknologi er for kjedelig og komplissert.

– Disse funnene er en tankevekker, sier Camilla Sorknes, som er såkalt head of banking essentials i Tietoevry.

Hun trekker frem at det er avgjørende for samfunnsutviklingen at jenter og kvinner også søker seg til teknologiske yrker, ettersom det er et stort behov for IT- og teknologikompetanse i samfunnet.

– Det er viktig at jentene velger teknologi. Dette er en fremtidsrettede jobber med gode karrieremuligheter, sier Sorknes.