Går alt etter planen, blir verdenskunstner Kjell Erik Killi Olsen med i arbeidsgruppa som skal planlegge en ny, storslagen skulpturpark i Bø. Foto: Vidar Eliassen

– Jeg ønsker å sette Bø på kartet gjennom å lage en utendørs skulpturpark med mye kunst fra både nasjonale og internasjonale kunstnere, sier ordfører i Bø, Sture Pedersen til VOL.

Han legger ikke skjul på at han lenge har hatt både planer og ønsker om å gjøre noe mer ut av området rundt Friluftsgalleriet ved Bø museum. Siden kommunen eier tomta, mener han at alt ligger til rette for å utvikle området.

–  Intensjonen er å lage til en stor attraksjon for både fastboende og tilreisende. Selv om mange vet om og kjenner til galleriet og Mannen fra havet, er det for få som besøker det. Samtidig vet vi at det er markedet er der. Selv får jeg stadig vekk tilbakemelding fra utlendinger som har vært der og besøkt Mannen fra Havet. De skryter veldig. Målet med en slik skulpturpark er at den skal bli en attraksjon og at den skal være åpen hele året, sier Pedersen engasjert.

Killi Olsen vil være med

Kjell Erik Killi Olsen, som var til stede under 25-årsmarkeringen av Skulpturlandskap Nordland sist helg, har sagt seg villig til å være med i arbeidsgruppa som skal se nærmere på og planlegge prosjektet.

–  Jeg har snakket med ham om det og han har virkelig lyst å bidra. Men på grunn av en svær utstilling han har i Oslo på senhøsten, har han bedt meg om å kontakte ham først etter at den er ferdigstilt, forklarer Pedersen.

Selv sa Killi Olsen til VOL at han mener området rundt museet og ved Friluftsgalleriet er vakkert, men har stort potensial når det gjelder forbedring.

- Realistisk og håndfast – Mannen fra havet har bursdag i dag og ønsker seg flere venner Bø-ordfører Sture Pedersen er stolt over Mannen fra havet og at kommunen er en del av Nordnorsk skulpturlandskap. Nå ønsker han å fylle opp med mer kunst.

– Du har hatt store tanker om flere prosjekter tidligere, der noen av dem ikke har blitt noe av. Kan dette prosjektet også havne i den kategorien?

– Noe snakker jeg mer uformelt og langsiktig om, mens andre ting er mer realistisk og håndfast på kortere sikt. Dette er et slikt prosjekt. Jeg er fast bestemt på å få til noe med denne skulpturparken. Vi er i en tidlig fase, men det kommer til å bli satt ned en endelig arbeidsgruppe i løpet av høsten, sier Sture Pedersen.

– Å fylle opp en skulpturpark med kunst, inkludert av Killi Olsen, høres ut som et svindyrt prosjekt. Hvordan skal kommunen få råd til det?

– Finansieringen er noe vi må se på. Noe håper vi å få i gave, andre ting må vi kanskje kjøpe. Når det er sagt er det ikke sikkert at det er kommunen som skal kjøpe kunsten. Det kan også være fylkeskommunen. Men jeg understreker at dette er noe som skal gjøres gradvis. Alt skal ikke være ferdig med en gang. Målet er å fylle på med ny kunst etter hvert, over flere år, sier han.

–  Og da er planen at det blir mest kunst fra Killi Olsen?

Det vil selvagt være naturlig at det kommer bidrag fra ham, men også fra mange andre kunstnere. Dronning Sonja, som tidligere har vært i Bø og stilt ut på Jennestad kan for eksempel også være en kandidat. Det er for tidlig å si noe om.

Bedre markedsføring

– Du sier at besøkstallet ved Friluftsgalleriet kunne vært høyere. Hva tilsier at en slik skulpturpark vil tiltrekke seg mange flere besøkende? Har Bø kommune vært flinke nok til å markedsføre Skulpturlandskap Nordland?

Markedsføringen kunne sikkert vært bedre og den blir viktig i forbindelse med det nye prosjektet. Samtidig har National Geographic kåret skulpturlandskapet til en av verdens ti beste skulpturparker, så helt ukjent er den nok ikke. Jeg ser ikke bort fra at skulpturlandskapet er mer kjent i utlandet enn i Norge, sier ordføreren.

Ingen konkurrent

Pedersen understreker at skulpturparken ikke skal bli noe utendørs kunstgalleri som tar mål av seg å konkurrere med galleriet på Jennestad.

– Dette blir noe helt egent, som skal være særegent for Bø. Dessuten blir det som nevnt et utendørsgalleri, understreker Pedersen.

Det store spørsmålet i forbindelse med tilblivelsen av skulpturparkprosjektet, er når den kan se dagens lys, i alle fall deler av den.

– Kan dette bli et nytt Hadselbru-prosjekt, som om og når det blir manifestert, ligger så langt frem i tid at du selv ikke får oppleve det?

Nei. Dette er noe helt annet og som allerede er forankret i både Skulpturlandskap Nordland og Friluftsgalleriet. Jeg har så smått begynt å jobbe med det. Når vi får på plass arbeidsgruppa ut på høsten, begynner det å rulle.

Konkrete løsninger

–  Hva konkret er det arbeidsgruppa skal gjøre?

– I første omgang skal de se på skisser og se etter konkrete løsninger for å realisere prosjektet på. Det viktigste nå blir å finne en form på det. Hva skal gjøres? Hvordan skal arealet utnyttes? Skal noe bygges? Det er mange faktorer som må landes og konkretiseres. Og i forbindelse med et slikt prosjekt vil det også være naturlig å samarbeide med Bø museum, understreker Pedersen engasjert.

Klar for kunstdebatt

At enkelte kommer til å protestere på ideen og kanskje også kritisere prosjektet fordi det er forankret i kunst, har han ikke noe imot.

– Kunst skal skape diskusjoner og debatt, noe som er meningen. Det var slett ikke alle som var like begeistret da Mannen fra havet kom. Det var mye spetakkel da. Se nå, 23 år senere. Å ta kunst innenfor seg er ofte en modningsprosess, slår Pedersen fast.