Hadsel kommune skriver i en pressemelding at Bjørnsund Gundersen tirsdag informerte om at han vil takke ja til stillingen som leder for Nav Sortland.

Mangeårig Nav-leder i Sortland, Svallaug Berg-Enoksen, gikk av med pensjon etter nyttår. Da søknadsfristen gikk ut i januar hadde 16 søkt på jobben. På søkerlista var flere kjente navn, blant andre tidligere rådmann i Øksnes, Just Hjalmar Johansen, daglig leder for Auto 3000 på Sortland, Geir Bolsøy, og tidligere sjef for Flyktningetjenesten og Skatteetaten på Sortland, Bjørn Kleppestø.

– Spennende jobb

Bjørnsund Gundersen sier i pressemeldingen at han har vurdert jobbskiftet grundig og lenge.

– Til tross for at jeg har hatt en svært spennende og interessant jobb i Hadsel, der jeg spesielt vil trekke frem det gode arbeidsmiljøet og samarbeid internt i administrasjonen og med de tillitsvalgte, falt vektskålen på Nav denne gangen. Det er åpenbart en spennende jobb, samtidig som private forhold tilsier at disse bedre hensynstas i min kommende stilling. Når slike muligheter dukker opp får man en god mulighet til å reflektere både over de arbeidsmessige og private forhold som man i mindre grad analyserer i en travel hverdag, sier den nye Nav-lederen.

Sentral i administrasjonen

Bjørnsund Gundersen har jobbet for Hadsel kommune i ni år. Rådmann Ola Morten Teigen takker for innsatsen.

– Han har stått sentralt i utviklingen av kommunen, i en periode også som fungerende rådmann. Spesielt vil vi understreke hans sterke innsats på personal- og kompetansefeltet, der både engasjement og kompetanse har vært av avgjørende betydning for den positive utviklingen vi har hatt de senere årene. Selv om det er svært beklagelig, har jeg forståelse for at både private og arbeidsmessige forhold kan endre seg over tid. Personlig vil jeg takke for en svært god bistand spesielt i oppstartsfasen min som ny rådmann, både før og etter jeg tiltrådte, sier Teigen.

Rådmannen sier at at kommunen nå vil se på hvordan de skal erstatte Bjørnsund Gundersen.

– De nærmeste månedene vil vi vurdere hvordan vi skal sikre at alle oppgaver Gundersen har hatt ansvar for skal bli løst også i fremtiden, avslutter Teigen.

Hadsel mister også teknisk sjef Mats Aas fra 1. mai, når også han begynner i ny jobb på Sortland, som underdirektør ved Skatt Nords sortlandskontor.