– Vi er skuffet over at forslaget til partiprogram ikke går inn for konsekvensutredning av hele områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det ville vært en logisk videreføring av Arbeiderpartiets politikk, sa Fellesforbundets leder Jørn Eggum i sin appell.

– Men vi er heller ikke politisk blinde. Vi ser at det er nødvendig å finne kompromisser. Det kompromisset som flertallet i sentralstyret har kommet fram til, er til å leve med, la han til.

AUF-leder Mani Hussaini har tatt dissens i innstillingen. Ungdomsorganisasjonen ønsker ingen konsekvensutredning av de omstridte områdene.Også Industri Energis nestleder Frode Alfheim holdt appell. Han la blant annet vekt på at oljeindustrien er en sentral leverandør av ny teknologi som Norge skal leve av i fremtiden.

Blant de fremmøtte var slagordene "Oljeindustrien skaper arbeid og velferd" og "Ja til arbeid – kysten rundt". Ap-nestleder Trond Giske tok på vegne av partiledelsen imot budskapet fra de fagorganiserte, som frykter at oljekompromisset som er lagt fram, skal bli endret av landsmøtet. Han var trygg på flertall for kompromissforslaget som foreligger.

– Jeg både håper og tror at delegatene, som jo bestemmer suverent, kommer til å slutte seg til vedtaket. Et klart flertall av fylkene har allerede gjort det, slik at vi fortsetter den kloke og gode forvaltningen av våre naturressurser, til beste for verdiskapning, bosetting og miljøet, sa Giske.