Årsaken er de store konsekvensene for brukerne av tjenesten dersom tilbudet ikke opprettholdes på samme nivå som psykiatritjenesten hadde frem til budsjettvedtaket 2014, det vil si seks årsverk.

Les også: Ikke rom for styrking av psykiatritjenesten

– Bø i feil retning

I statsbudsjettet for 2016 var det bevilget 400 millioner kroner til styrking av psykiatri/rustilbudet i kommunene.

Dette er ikke øremerkede midler, men føringen fra staten til bruk av disse er entydige. Sett i relasjon til dette går utviklingen i feil retning i Bø dersom budsjettvedtaket for 2016 opprettholdes, skriver rådmannen.

Les også: – Ønsker å forebygge fronter som skaper negative holdninger

Ikke støtte i kommunestyret

I budsjettmøtet i desember 2015 foreslo rådmannen å opprette de to aktuelle stillingene i APHA som tidligere var vedtatt nedlagt i 2014, slik at avdelingen fortsatt ville ha seks stillinger.

Kommunestyret sluttet seg ikke til dette.

På kommunestyrets møte i februar i år kom det frem at vedtaket fra desember ble oppfattet som uklart av administrasjonen.

Rådmannen ble pålagt å videreføre APHA med seks stillinger, inntil ny sak fremmes for politikerne torsdag denne uken.