Eldrerådet i Øksnes skriver i et brev til Øksnes kommune at de har fått signaler om at gående og syklende som skal til og fra kirkegården på Myre, har utfordringer med å komme seg over veien.

– Dette skyldes til dels stor biltrafikk i dette området, samt at bilistene ikke tar hensyn til at det er noen som skal over veien. Vi mener at en godt oppmerket forgjengerovergang vil hjelpe noe av dette problemet, skriver de i sin henvendelse.

Eldrerådet ber om at teknisk etat i Øksnes er behjelpelig med å oversende dette til Statens vegvesen. Kommunen melder tilbake at de har sendt saken til vegvesenet for vurdering.