Denne uken skreiv Aftenposten en sak om at du må huske pass også når du skal reise i Norden. Saken ble spredt på sosiale medier, men fakta er noe helt annet. Det er rett og slett feil, sier politiet.

- Som norsk borger må du ikke ha med deg pass om du reiser mellom de nordiske landene. Avtalen om passfrihet gjelder, men politiet anbefaler at du tar med gyldig legitimasjon, kan du lese på Politiet.no

Grunnen er at du som reisende kan bli bedt om å legitimere deg av transportører ved ombordstigning på fly, tog, buss eller båt, eller ved innsjekking på overnattingssteder. Her må reisende selv undersøke hvilke krav som stilles til legitimasjon.

Legetimasjon

Legitimasjonen må inneholde foto og fødselsnummer, og det må fremgå hvilket land det er utstedt i. Eksempler på legitimasjon er:

  • Pass

  • Førerkort

  • Bankkort med foto og fødselsnummer

Politiet anbefaler at de som har gyldig pass medbringer dette også på reiser i Norden, da dette vil lette en eventuell kontroll.

Pass er for norske borgere det eneste internasjonalt gyldige identifikasjonsdokumentet.

Barn

Barn som reiser sammen med sine foresatte behøver ikke egen legitimasjon, så lenge de foresatte kan vise gyldig legitimasjon.

Barn uten gyldig legitimasjon på gruppereise, som for eksempel idrettslag og skoleklasser, skal ikke nektes å reise. Det er tilstrekkelig at leder av gruppen går god for hvem barna er før de går ombord.

Politiet oppfordrer barn som har pass eller annen gyldig legitimasjon om å medbringe dette, da et både forkorter ventetiden og letter kontrollen.

Passfrihet

Avtalen om passfrihet gjelder landene Danmark, Finland, Norge, Sverige og Island. Det betyr at du ikke trenger pass for grensepassering mellom nordiske land.

Du kan imidlertid bli bedt om å fremvise gyldig legitimasjon dersom indre grensekontroll innføres av et av de nevnte landene, på felles indre grense.

Fergereise

Skal du som nordisk borger reise med ferger mellom Sverige, Danmark og Norge må du ha med gyldig legitimasjon, da det er innført midlertidig grensekontroll internt i Norden.

Kilde: Politiet.no