Som VOL skrev onsdag har Fellesforbundets avdelinger i Nord-Norge gått sammen om en uttalelse hvor de krever at havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja snarest blir konsekvensutredet med tanke på oljevirksomhet.

Det reagerer Natur og ungdom på. I en pressemelding til VOL tirsdag sier de at de er skuffet.

- Å gå inn for et olje-ja gir ingen fremtidssikkerhet, kan skade et sårbart økosystem og viktige næringer i området. Et olje-ja tar også fra framtidige generasjoners rett til å sikre fornybare arbeidsplasser, sier sortlending og leder i organisasjonen, Ingrid Skjoldvær.

Mens forbundet i sin uttalelse peker på viktigheten av å få flere arbeidsplasser lokalt i regionene, mener Skjoldvær det allerede finnes dokumentasjon på at det ikke blir tilfelle.

- Vi hadde håpet at Fellesforbundet så på fakta før de uttalte seg om saken. Myndighetenes kunnskapsinnhenting fra 2012 viser at oljeboring vil kunne gi mellom 400 og 1100 nye arbeidsplasser i et område mellom Namsos og Tromsø. En rapport fra Nærings og handelsdepartementet i 2013 viste et potensial for ytterligere 10.000 arbeidsplasser innenfor marine næringer, altså i andre arbeidsplasser. Her er det altså et stort skille. Det er også viktig å peke på uenighet innad i fagbevegelsen når det gjelder saken. Vi har blant annet LO i Vesterålen og NTL på vår side, sier Skjoldvær i pressemeldingen.