Fylkeskommunens innspill til sentrumsplanen for Stokmarknes har ført til stort engasjement blant hadselværingene.

– Vi ønsker buss gjennom Markedsgata, skriver Nordland fylkeskommune i en høringsuttalelse om sentrumsplanen på Stokmarknes.

Les også: Vil ha bussen vekk fra Havnegata

– Uakseptabelt

Stokmarknes Vel er ikke fornøyd. Leder Kate Adolfsen-Trabelsi uttaler forslaget som totalt uakseptabelt, med bakgrunn for at det allerede er trafikkaos i Markedsgata.

De ønsker «folkets gate», som er tilrettelagt for alle aldre, myke trafikkanter, syklister, handel og trivsel, utekafeer, isbenker, lekearealer og aktivitetsområde for ungdom.

Velforeningen satte dermed i gang en underskriftskampanje for en knapp uke siden. Til sammen samlet de 866 underskrifter, som i går ble overrakt til ordfører Siv Dagny Aasvik

– Vi er fornøyde med resultatet. Både unge og gamle, alle aldersgrupper, har takket oss for at vi gjør dette, sier Adolfsen. Et spørsmål som ofte har gått igjen er «har de vært her å sett?», påpeker hun.

Les også: Ber for parkeringsplasser

– Ikke kommunens forslag

Aasvik takker meget for samlinga de overrekker.

– Det er utrolig bra med så mye engasjement. Det er gjort et fantastisk arbeid med sentrumsplanen, så jeg vil bare presisere at dette ikke er kommunens forslag, sier Aasvik.

Hun møtte samferdselssjefen i Nordland kort tid etter at underskriftene var overlevert.

– Jeg forstår godt at dere gjør dette. Nå skal vi finne ut hva som blir det beste alternativet, sier Aasvik.

Les også: Stiller krav til miljøgata

Støtter

Høyres Lina Buvik Vibe applauderer Stokmarknes Vels initiativ, og sier seg enig.

– Det er svært synd dersom bussen blir loset gjennom Markedsgata, som skal tilrettelegges enda bedre for gående og syklende, sier Vibe. Hun påpeker dette er et godt eksempel på hvorfor lokaldemokrati fremdeles er viktig, og at beslutningsnivået bør ligge nærmere dem som berøres.

Les også: Ønsker mer sentrumsliv

Kollektiv

Fylkeskommunen begrunner forslaget med at kollektivtrafikk gir flyt av fotgjengere og folk som oppholder seg når de venter på bussen. En holdeplass i handlegaten i tilknytning til torget skal kunne tilføre sentrum ytterligere møteplasser, heter det i uttalelsen fra fylkeskommunen. Lokalpolitikerne i Hadsel har bitt seg merke i engasjementet rundt saken. Kurt Jenssen fra Senterpartiet støtter Stokmarknes Vel i deres forslag.

– Jeg tror løsningen de uttaler seg med er bra, og ser frem til miljøgata og positive endringer i trafikkbildet, sier Jensen.

Boreal

Bussene som skal innom holdeplassene er det Boreal Transport AS som kjører. Daglig leder for Region Nord, Per Hansen, fastslår at det må være forsvarlig der de skal kjøre.

– Så klart må det være forsvarlig. Er det ikke det, så kan vi som kjører bussen si ifra, sier han. Om forslaget til fylkeskommunen er lønnsomt ønsker han ikke å kommentere.

– I utgangspunktet er det Nordland fylkeskommune som legger opp rutene. Vi kjører der vi får beskjed om å kjøre, avslutter Hansen.