Flere hundre passasjerer ble rammet av tåkehavet som søndag kveld ség inn over Andenes og la seg som en klam hånd over Andøya.

Busset til Andenes

Ved Andøya Lufthavn Andenes bekrefter lufthavnsjef Jørn Stave hos Avinor at den tette tåka påvirket flere flyavganger både søndag og mandag.

– Ja, både Norwegians og Widerøes flyvinger til Andøya ble påvirket av tåka. Søndag ble Norwegians direkterute mellom Oslo og Andenes berørt. Passasjerene ble fløyet til Evenes istedet, og busset til Andenes, opplyser Stave.

SPACE CAMP-DELTAKERE: Marie Bringsvor, Frøydis Indergård, Sverre Olsen og polakken Kacper Nowak var blant de flere hundre som ble rammet av kansellerte flyvinger til Andenes søndag kveld. – Det gjorde en lang reisedag slitsom og ekstra langvarig. Vi kom ikke frem før i halv to-tiden på natta, forteller de. Foto: Alf Ragnar Olsen

Etter det Andøyposten erfarer ble flere hundre passasjerer berørt. Deriblant noen av deltakerne på European Space Camp. Marie Bringsvor, Frøydis Indergård, Sverre Olsen og polakken Kacper Nowak var blant disse.

– Det gjorde en lang reisedag slitsom og ekstra langvarig. Vi kom ikke frem før i halv to-tiden på natta. Så vi er litt trøtte idag, men nå gleder vi oss til lærerike dager her på Andøya, smiler de.

Måtte fly over grunnet værforholdene

Jørn Stave opplyser at også Widerøe ble berørt.

– Sisteflyet til Andenes søndag kveld kunne ikke lande på grunn av den vedvarende tåka. Siden maskinen ikke ble stående her, ble selvfølgelig også førsteflyet mandag morgen innstilt. Widerøes rute fra Bodø via Andenes til Tromsø i 9-tiden mandag ble også forhindret fra å lande her. Fly måtte fly over grunnet værforholdene. Men siden da har alle flyene kommet og gått i henhold til rutetidene, opplyser Stave.

– Endel lesere spør om hvorfor det ikke er mulig å lande i tåke - har man ikke instrumentering for slikt?

– Nei, Andøya Lufthavn Andenes har ikke innflyvingssystemer som gjør at flyene kan lande i tåke. Det er for øvrig et fåtall flyplasser i landet som har slikt utstyr. Gardermoen er en av dem.

TETT: Søndag kveld lå tåka tett over Andøya - og det medførte flere kansellerte flyvinger til og fra Andøya lufthavn Andenes både søndag og mandag Foto: Alf Ragnar Olsen.

– Flyene må forholde seg til definerte minimumskrav til sikt for de ulike innflyvingene, ved fastsatte minimumshøyder som for Andøya ligger rundt 300 fot, altså cirka 100 meter.

– Dette betyr i praksis at dersom flyverne i 100 meters høyde ikke ser rullebanen, har de ikke lov til å lande. Disse kravene gjelder uansett størrelse på flyene, tilføyer Stave.

Lett nordøstlig bris og sol

Stave opplyser at både tilreisende og fastboende bør håpe på lett nordøstlig bris og solskinn.

– Det er nemlig de optimale værforholdene her på Andøya. Da produseres det heller ikke skodde og tåke, så kryss fingrene for et omslag til denne værtypen, sier Stave.