Det kommer fram av en fersk dom fra Midtre Hålogaland Tingrett.

Mannen ga en uforbeholden tilståelse i retten, og denne ble ifølge retten styrket av øvrige opplysninger i saken.

Av dommen framkommer det blant annet at det ble lagt fram en anmeldelse, en rapport om ransaking og ei illustrasjonsmappe i rettssaken.

Mannen ble av tingretten dømt til 28 dager fengsel for brudd på Straffeloven § 231 første ledd – for ulovlig å ha oppbevart narkotika.

På grunn av tilståelsen fikk mannen 15 prosent fradrag i straff, og det ble dessuten gitt fratrekk fordi man ikke kunne utelukke at cannabisen var av lav styrkegrad.

Dommen kan ankes til lagmannsretten, og er dermed ikke rettskraftig ennå.