Vegvesenet opplyser at øvelsen vil holdes om kvelden mellom 18:00 og 22:00. I dette tidsrommet kjøres det ledebil gjennom tunnelen minimum hver hele time, altså 19:00, 20:00 og 21:00.

– Vi forstår at det er uheldig for trafikantene at vi må stenge vegen, men vi har tunnelsikkerhetsforskrifter og håndbøker som setter krav til gjennomføring av øvelser. Samtidig er det viktig å minne om at øvelser som denne er en viktig del av vårt kontinuerlige arbeid med å sørge for et effektivt, trygt og fremkommelig vegnett, sier brannvernleder Thomas Hansen Loe i Statens vegvesen, og fortsetter:

– Vi gjør dette for trafikantenes sikkerhet. Ved å øve sammen med lokalt brannvesen driller vi rutiner og samvirke slik at alle involverte skal være best mulig forberedt ved reelle tunnelhendelser.

Det er i gjennomsnitt 1.400 kjøretøy som kjører gjennom Sløverfjordtunnelen i døgnet, og 25 prosent av disse er store kjøretøy.