– Dette er en stor anerkjennelse av arbeidet vi gjør, sier ordfører Lena Arntzen i ei pressemelding, om at finansminister Trygve Slagsvold Vedum skal foreta den offisielle åpningen av Stokmarknes miljøhavn.

Over 120 mennesker kommer fra hele Norge til Hadsel for å diskutere kystskogens potensiale som nasjonal ressurs og for å åpne den nye miljøhavna.

I år er det Nordlands tur til å være vert for Kystskogkonferansen, og da var det naturlig å legge til åpningen av Stokmarknes miljøhavn, skriver prosjektleder innen næring og utvikling, Jørgen Henriksen i ei pressemelding.

– Regjeringen vil legge til rette for industriell videreforedling av skog ved å utvikle ressursgrunnlaget og forbedre infrastrukturen i skogbruket, og programmet for de to dagene er skreddersydd for å få diskutere akkurat hvordan vi i felleskap skal løse dette, skriver han.

Rett signal for utviklingen av miljøhavna

I den anledningen kommer finansminister Trygve Vedum.

Med konferansier Gard Michalsen fra rekrutteringsselskapet Heia Nord-Norge, legges det opp til to dager med faglig mingling og nettverksbygging for fagpersoner innen treindustri, bioøkonomi, investorer, offentlige myndigheter, virkemiddelapparatet, transport og samferdsel.

Det blir også paneldebatt på Hurtigrutemuseet for å diskutere det grønne industriløftet og hvordan Hadsel og Vesterålen kan fortsette å ta posisjon for å skape nye, grønne arbeidsplasser.

– Det er en stor anerkjennelse av arbeidet vi gjør, når åpningen av Stokmarknes Miljøhavn og Kystskogkonferansen blir prioritert av finansministeren, sier ordfører i Hadsel, Lena Arntzen.

Hun mener dette forteller oss at utviklingen av Stokmarknes Miljøhavn bidrar i arbeidet med å nå nasjonale mål, og at samskaping mellom stat, fylke og kommune er avgjørende for å lykkes.

– Hadsel kommune, Hadsel havn og Kystskogbruker gleder seg over at vi får storfint besøk, til den nå utsolgte åpningen av havna og Kystskogkonferansen. Vi ser fram til å dele anledningen med de påmeldte, og med alle innbyggere på folkefesten i havna fra den 23. mai, sier Arntzen i pressemeldinga.