Rådhuset i Hadsel. Foto: Vidar Eliassen

Senest mandag 24. januar går skolene og barnehagen i Hadsel som fortsatt har gult nivå, Stokmarknes, Melbu og Hoppensprett Melbu, over til grønt nivå, i tråd med de nasjonale anbefalingene.I utgangspunktet vil vi nå drive på grønt nivå og teste målrettet der det er behov for det. Det vil si at vi tester ved symptomer og ved smitte i klasser og barnehageavdelinger, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin i en pressemelding fra kommunen.

Hadsel kommune har hatt økende koronasmitte etter jul, i likhet med mange kommuner i Norge.

– Pandemien er inne i en annen fase, hvor det tross økende smitte er mindre alvorlig sykdom og innleggelser, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin.

Det betyr likevel ikke at smitteverntiltakene vil bli borte.

– Nå forsøker vi ikke lenger å slå ned smitten på samme måte som vi gjorde før, men hindre at svært mange blir smittet samtidig. Da er vi fortsatt avhengig av at folk holder seg hjemme ved sykdom, tester seg og er nøye på hoste/håndhygiene, sier Bleidvin.

Ifølge de nasjonale føringene, skal vaksinasjon av alle over 18 år være ferdig innen utgangen av februar. Hadsel kommune ligger an til å være ferdig noe tidligere.

Det er også kommet signaler om at testing etter hvert vil komme til å erstatte karantene. Dette vil innebære økt bruk av testing. Hadsel kommune vil om et par uker få tilsendt et stort antall selvtester for å være forberedt på disse endringene. Vi vil da også komme tilbake med ny informasjon om hvordan selvtester blir distribuert.