Ordførerne i Evenes, Ibestad, Kvæfjord, Lødingen, Skånland, Tjeldsund og Harstad har blitt enige om en intensjonsavtale der målet er å bli storkommune innen år 2020.

Avtalen skal offisielt bli underskrevet i Harstad 29. februar, sier ordfører Marianne Bremnes.

Avtalen gjør det klart at det er kommunestyrene i de respektive kommunene som endelig vedtar om de skal inngå i en ny storregion.

Det er fire hovedmål i avtalen:

  • Et sterkt lokaldemokrati

  • Et godt og tilgjengelig tjenestetilbud

  • Effektiv ressursbruk og frigjøring av ressurser til tjenesteyting

  • Mer samordnet samfunnsplanlegging.

Les også: Mot folkeavstemning i Øksnes?

Folkeavstemning

Harstad-ordfører Marianne Bremnes sier at hun forventer folkeavstemninger i flere kommuner i tiden som kommer. Hun vil ikke spå om hvilke kommuner hun tror vil ende opp i en eventuell storkommune.

– Det gjenstår å se om det blir syv kommuner som blir med. Nå har vi gjort ferdig intensjonsavtalen. Den vil ligge til grunn for folkeavstemninger og videre arbeid med sammenslåingene.

Bremnes sier at Harstad og politikerne i kommunen er klare til å ta imot dem som ønsker å være med videre.

– Det kan være skummelt å si for mye og pushe på for mye. Hver kommune har sine prosesser.

Les også: Ap reagerer på uttalelser fra statssekretær Grete Ellingsen

Frist 1. juli

Regjeringen har satt frist til 1. juli for å komme med sine søknader om sammenslåing. Også de kommunene som ikke ønsker å bli slått sammen, må levere inn en begrunnelse for dette til denne datoen.

Det er fylkesmennene som skal samle inn vedtakene fra kommunene. 1. oktober skal fylkesmannens vurderinger sendes videre til regjeringen.

I intensjonsavtalen mellom de syv kommunene står det at skoletilbud, barnehager, hjemmebaserte tjenester, kultur og fritidstjenester, legetjenester og brannfunksjoner lokaliseres desentralisert i den nye kommunen.

Marianne Bremnes sier at hver krik og krok av en ny storkommune skal tas i bruk.

– Målet er å få en større og mer slagkraftig enhet med mer kompetanse enn i dag. En ny storkommune skal tilhøre Troms.

Les også: – Vi truer ikke kommunene til sammenslåing