Hadsel Hallpark fikk fredag besøk av Ingelin Noresjø, fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse. Noresjø leder gruppen som avgjør spillemidler, og var på besøk for å befare anlegget og få informasjon om prosjektet.

- Bedre totaløkonomi

Styreleder i Hadsel Flerbrukshall Kristian Eilertsen, hallsjef Mats Oshaug og økonomisjef i Hadsel kommune, Tommy Løveng Hansen tok imot Noresjø og viste henne rundt i hallen.

Stokmarknes idrettslag, Melbo idrettslag, Stålbrott idrettslag og Stokmarknes håndballklubb gikk sammen høsten 2014 og dannet Hadsel Flerbrukshall AS. De er aksjonærer, og eier og drifter selskapet. Selskapet drifter også Hadselhallen og Vesterålshallen. I desember 2016 skiftet de navn til Hadsel Hallpark AS.

Hadsel kommune har stilt som garantist, mens idrettsklubbene betaler avdragene.

- Hallparken gjør nok en bedre jobb med å koordinere utleie og fylle hallen enn det kommunen gjør. De kan også jobbe mer mot sponsorer enn vi kan. Totaløkonomien blir nok bedre med selskapet, sier økonomisjef i Hadsel kommune, Tommy Løveng Hansen.

Hadsel Hallpark håper å få tippemidler så snart som mulig.

Etterslep på 2,5 år

Noresjø sier at fylket har gjennomsnittlig et etterslep på 2,5 år. De skal snart behandle tippemidlene for 2017, og hun sa at hallparken ikke vil få noe i år. De vil tidligst få utbetalt noe i 2018, og senest begynne å få midler i 2020.

Eilertsen sier at summen de venter seg er på 11,4 millioner. Noresjø sier at beløpet trolig vil utbetales over tre år.

- Hadsel kommune har flerbrukshallen nederst på prioriteringslista, for vi har ikke fått ut penger for Melbu Folkebad enda, sier Hansen.

Noresjø uttrykket hvor viktig innehaller er i Norge, kanskje særlig i Nord-Norge.

- Vi bor i en del av verden der det er kjempeviktig at barn og unge får være i aktivitet også innendørs hele året. De skal ikke måtte grue seg til å gå ut å fryse på trening. Vi må beholde flest mulig, lengst mulig, sa Noresjø.

Mye gjenstår

Klatredelen er under produksjon i Frankrike, og hallparken venter fortsatt på tilbakemelding på at de er ferdige.

Ellers er bygging av fire garderober, toaletter, kafeteria, kontor og et stort lagerrom godt i gang.

Løpebanen skal ha tartandekke, den er fortsatt ikke ferdig.

Planen er å bruke hallen til mer enn fotball, klatring og løping.

- Vi kan legge håndballdekke her inne, og for eksempel arrangere håndballturnering i denne hallen og Hadselhallen samtidig. Da vil vi ha åtte garderober og to kafeteria i tillegg. Så her er det masse muligheter, sier styreleder Kristian Eilertsen.

- Vi håper og tror at hallen er helt ferdig i august.