Leder Lars Ruuth i Andøy Røde Kors sier situasjonen i Øst-Afrika beskrives som desperat.

– FNs nødhjelpssjef har beskrevet situasjonen som ekstraordinær, og at verden står overfor den største humanitære krisen siden 1945. Mer enn 20 millioner mennesker i fire land risikerer å sulte ihjel. FN opplyser videre at 363.000 barn allerede lider av underernæring i det konfliktrammede Sør-Sudan, og at 71.000 av dem er alvorlige tilfeller. Her og nå anslår man at 50.000 barn bare i dette landet er i ferd med å dø av sult.

– I tillegg er Yemen, Somalia, Kenya og Nigeria rammet av krisen som skyldes kombinasjonen av tørke og konflikter. Vi fikk en appell fra presidenten i Norges Røde Kors om å bidra - og lokallaget i Andøy har besluttet å gi 60.000 kroner til formålet.

– Fra nasjonalt hold er det gitt 3 millioner kroner til nødhjelpsarbeidet, og rundt om i landet jobbes det nå for å samle inn mer.

– Det er alle kundene og giverne våre som støtter opp om Andøy Røde Kors sin bruktbutikk som har gjort det mulig for oss å gi et så stort bidrag direkte. Vi takker dem alle - for uten dem ville ikke dette vært mulig.

– Målet er å gi enda mer, for i neste uke vil det i tillegg bli startet innsamling i Andøy også. Da blir våre folk synlige ute i sentrum, og det står også bøsser ute i flesteparten av butikkene. Vi håper så mange som mulig vil bidra, sier Lars Ruuth - som har bistand av en frivillig som vet bedre enn de fleste hvor skoen trykker.

– Da jeg flyktet fra Eritrea var situasjonen liknende der. Jeg måtte gå over fjellene lange distanser. Konflikter og mafia preger store områder, og folk blir satt i en helt desperat situasjon, forklarer Mahammed Mahmoud som også håper mange bidrar.