Det fremgikk av generalforsamlingen i Andøy Natursenter 10.mars at Andøy kommune, som hadde en eierandel på 18,86 prosent, fikk muligheten til å tegne mellom 48 og 66 aksjer til 1000 per aksje.

I rådmannens innstilling som ble vedtatt i formannskapet lå det ingen forventinger om at kommunen vil fortsette å være med på eiersiden etter dagens kommunestyremøte.

John Helmersen i Andøy-lista mente at det er feil av kommunen å ikke tegne seg til videre eierskap.

– Vi foreslår at kommunen skal tegne seg og finansiere aksjekjøpet fra disposisjonsfondet, slik rådmannen har foreslått som mulig i sin utredning, sa Helmersen om saken.

Han uttrykte en bekymring over Hisnakul som i dag nærmest fungerer som et kulturhus i kommunen.

– De andre vesterålskommunene har idrettsanelegg og er i tillegg engasjert i driften av kulturhusene, sammenlignet Helmersen.

Til tross for bekymringer om hvordan det nå blir med Hisnakul var det et klart flertall for å la Andøy Natursenter fortsette uten Andøy Kommune på eiersiden.