Arbeidet med utdyping pågår nå for fullt, anfører han, og i løpet av året skal også kaia fornyes i regi av Bø kommune med støtte fra Kystverket.

Siden prosjektering av utdypinga ble gjennomført, har de større kystfartøyene blitt både lengre og dypere. Når samfunnet først prioriterer ei utbygging i Hovden havn, er det eneste fornuftige at det skjer på en måte som legger best mulig til rette for kystflåten. Og ordføreren avslutter:

"Jeg er inneforstått med at saka reiser noen utfordringer knyttet til økonomi. Men det er nå en historisk sjanse å gjennomføre prosjektet på en måte som står seg for fremtida, og jeg håper derfor at Kystverket vil vurdere saka".