Det går fram av et kreditorvarsel som er kunngjort av Brønnøysundregistrene i dag. Beslutningen om å sette ned aksjekapitalen ble fattet generalforsamlingen 14. april. Kapitalen skal settes ned til 10,75millioner kroner, og pengene skal betales til aksjonærene.

Nedsettelse

NorVest As er eid av Karl Einar og Karl Glad Nordahl med henholdsvis 82,4 og 17,6 prosent hver. Det betyr at Karl Einar Nordahl mottar 1,07 millioner kroner som følge av kapitalnedsettelsen. Karl Glad Nordahl mottar 288.800 kroner.

Ifølge årsberetningen til NorVest mottok Karl Einar Nordahl nær 841.000 kroner i lønn og godtgjørelse fra Bladet Vesterålen i fjor. Det betyr at han samlet mottok 1,8 millioner kroner fra selskapet han er medeier i.

Bunnsolid

NorVest er morselskap i et konsern der Bladet Vesterålen As, K.Nordahls Trykkeri As og eiendomsselskapet Nordeng As er datterselskaper.

NorVest-konsernet hadde et fall i inntektene på 2,33 millioner kroner fra 2015 til 2016. Nedgang i abonnements- og annonseinntekter oppgis som grunn til nedgangen. Konsernet kuttet imidlertid kostnadene med 3,3 millioner kroner. Dermed unngikk selskapet underskudd i konsernregnskapet i fjor. Årsresultatet for konsernet ble 246.000 kroner, som var en kraftig forbedring fra et underskudd på 585.000 i 2015.

NorVest-konsernet er bunnsolid. Totalbalansen er på tett oppunder 30 millioner kroner, og egenkapitalandelen var ved nyttårsskiftet 67,4 prosent.