Programmet for dagen er som følger:

11.30 – 12.30 Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth legger fram stortingsmeldingen «Folk, fisk og fellesskap – en kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling»

13.00 – 14.30 Fiskeriseminar

Fremtidsutsiktene: Hvordan ser de neste årene ut

Havforskningsinstituttet ved direktør Nils Gunnar Kvamstø.

Fiskeridirektoratet ved direktør Frank Bakke Jensen.

Hva mener næringa selv?

Sjømatbedriftene: Tommy Torvanger

Sjømat Norge: Stine Akselsen

Pelagisk Forening: Mariann Frantzen

Kystfiskarlaget: Tom Vegard Kiil

Fiskarlaget: Kåre Heggebø

Fiskebåt: Christian Halsteinsen

Nord Fiskarlag: Roger Hansen

Hvordan får vi en god og opplyst fiskeridebatt?

Lars Nehru Sand, kommentator i NRK

Maja Sojtaric, politisk redaktør i Nordlys

Øystein Hage, redaktør i Fiskeribladet

Politisk panelsamtale: Veivalgene - hvor skal vi og hvordan skal vi komme dit?

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap)

Kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp)

Stortingsrepresentant Olve Grotle (H)

Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (FrP)

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo (V)

Stortingsrepresentant Geir Jørgensen (R)

Stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG)