– Konsekvensen dersom næringen ikke får investere i Norge, er at man risikerer at investeringene flyttes utenlands. Det er ikke aktuelt for Nordlaks akkurat nå, men det kan bli konsekvensen på sikt dersom vi ikke får lov å investere i Norge, sier Berg.

For om Nordlaks ikke får lov å investere pengene i Norge, vurderer han å gå til dette skrittet. Berg sier til DN at han kjenner til prosjekter i Kina som kan passe overens med havfarm-planene.

– Det kan føre til at vi ikke bruker pengene i Norge. Ungene mine er på hugget for å se på mulighetene i andre land, men det ville jo vært tragisk om dårlig forvaltning skal hindre næringsutvikling i Norge. Vi har nok havareal i Norge til å utvikle havfarmene her, sier Berg.

Hegnar.no tror Nordlaks er på tur på Børsen: - Ekspertene sår tvil om Nordlaks vil på børsen I en artikkel på Hegnar.no sås det tvil om ryktene om en nært forestående børsnotering av Nordlaks. Fikk ikke nok

Nordlaks søkte, som VOL har skrevet om ved flere anledninger, om å få 39 utviklingstillatelser til å bygge tre havfarmer. Like før jul fikk Berg tilsagn om å bygge én havfarm. Det har Berg gitt klare uttalelser på er for lite for at det skal bli lønnsomt, og han anket avgjørelsen. Anken ble avvist av Fiskeridirektoratet og den ble sendt til Fiskeridepartementet for endelig avgjørelse.

Bakgrunnen for hvorfor Fiskeridirektoratet har skalert ned Havfarm-prosjektet fra tre til en farm, og videre fra 13 utviklingstillatelser til 10 utviklingstillatelser på den ene farmen, er ifølge Nordlaks heftet med faktiske feil.

Fiskeridirektoratet har ifølge Nordlaks tatt utgangspunkt i at selskapet ved tildeling av 13 utviklingstillatelser til utvikling av én Havfarm vil få en beregnet positiv kontantstrøm på 310 millioner kroner over 15 år.

Dette er ifølge et klagebrev fra Nordlaks en helt feil forståelse av deres økonomiske beregninger.

Næringsrådet på Nordlaks-besøk - Positiv til havfarm Fylkesråd for næring, Mona Fagerås, møtte Nordlaks fredag morgen. Negativ kontantstrøm

Beregnet positiv kontantstrøm ved tildeling av 13 tillatelser i én Havfarm, er ifølge Nordlaks 134 millioner kroner.

De 310 millioner kroner det er snakk om er ifølge Nordlaks negativ kontantstrøm over 15 år ved tre havfarmer og 39 tillatelser.

– Fiskeridirektoratet har altså lagt til grunn feil forståelse av våre beregninger, skriver Nordlaks i sitt klagebrev.

Det fremgår av Fiskeridirektoratets vurdering at økonomien i prosjektet stod sentralt da antallet tillatelser på den ene Havfarmen det ble gitt grønt lys for, ble redusert fra 13 til ti.

– Alene på dette grunnlaget må det gjøres en ny vurdering av Havfarm 1, mener Nordlaks.

– Vi er veldig bevisste på at det er en økonomisk risiko i alle utviklingsprosjekter, og dette har vi også lagt til grunn i vår søknad. I Havfarm-prosjektet skal Nordlaks utvikle helt nye konstruksjoner og nye måter å oppdrette laks på. Det er forbundet med stor usikkerhet om hvor mye det vil koste og hvor mye man eventuelt kan tjene på å selge laksen fra Havfarmen i fremtiden. Vi mener at Fiskeridirektoratet ikke har tatt nok hensyn til den store usikkerheten i prosjektet. I tillegg til at det ser ut til at de har misforstått noen av tallene vi har fremlagt, og det er dette vi påpeker i klagen, sier miljøkoordinator Bjarne Johansen til VA.

Vil realisere hele Havfarmen Nordlaks klager tildelingen på 10 utviklingstillatelser til Fiskeridirektoratet. Selskapet ønsker å gjennomføre hele prosjektet for å få til en bærekraftig utvikling av havbruksnæringen. Høye stålpriser

Mellom høsten 2015 og sommeren 2016 steg stålprisen i en slik fart at totalkostnaden steg med 200 millioner kroner.

Senere beregninger har medført behov for enda mer stål, som dermed har økt kostnadene med ytterligere 130 millioner kroner. Per i dag er totalkostnaden beregnet til omlag 950 millioner kroner.

– I Fiskeridirektoratets vedtak er det utelukkende referert til den feilaktige oppfatningen om en positiv kontantstrøm på 310 millioner kroner over 15 år, skriver Nordlaks i sitt klagebrev.

Med de kostnader selskapet står overfor, og med utgangspunkt i tilsagnet som nå er gitt vil Nordlaks oppleve en negativ kontantstrøm over 15 år på hele 152 millioner kroner, skriver bedriften i sitt klagebrev.

Nordlaks reagerer blant annet også på at produksjonsmålet på 8.000 tonn hvert av de to første årene av Fiskeridirektoratet tas til inntekt for at 10 utviklingstillatelser er nok.

– Det Fiskeridirektoratet oppnår ved å gi tilsagn om færre tillatelser enn det konstruksjonen er designet for, er at økonomien i prosjektet blir vesentlig dårligere, samtidig som gjennomføringen av prosjektet og resultatene fra prosjektet ikke vil ha samme kvalitet som om anleggets kapasitet kunne testets fullt ut, heter det i klagebrevet. Risikoen i prosjektet må vektlegges i langt større grad, og tilsier at det tildeles 13 tillatelser, skriver Nordlaks.