Det er Stig Rognan og Øksnesfirmaet Vesterålen skogsdrift som står for tømmerhogsten i Skjoldehamn på Andøya. Foto: Mette-Helene Berger Amundsen

De er engasjert av grunneierne Jens og Hans Arne Norback til å hogge skogen i Skjoldehamn på Andøya. I den bratte fjellsiden ble det plantet sitkagran på 1950-tallet.

Stor gran

– Den er rundt 65 år gammel og den er så stor at diameteren kan komme opp i 80 centimeter. Det er vanvittig arbeid å holde på med for motorsag. Selv maskinen min strever med de største stammene, sa Rognan til Andøyposten etter at hogsten startet rett over nyåret.

Fredag klappet lastebåten «Trine Charlotte» til kai i Skjoldehamn for å hente tømmeret.

– Vi sender ut 1.100 kubikk nå og skal skipe ut like stor mengde om kort tid, sier Rognan til VOL.

Elkem

Tømmeret sendes til Elkem Salten i Sørfold, der tømmeret flises opp og brukes i silisiumproduksjonen.

Skogmester Jostein Holmeng er glad for at det nå er hogstaktivitet på eiendommen i Skjoldehamn.

– I Skjoldehamn er det veldig gode vekstvilkår, så der kan være greit å hogge den ut nå. Trærne bør i hvert fall ikke være lavere enn 20 meter, sa Holmeng til Andøyposten i januar.