Årsaken til at klubbene nå ønsker å forlate Nordland Skikrets, er først og fremst avstandene.

– Flere av kretsens arrangementer har sånne avstander at vi må ha fri på fredag. Det er ikke alle disse fraværene som kvalifiserer til lovlig fravær etter de nye reglene ved de videregående skolene. Det gjør også at noen løpere kan vegre seg mot å reise til slike arrangementer, sa langrennsleder Bård Sørensen til VA tidligere i vår. Ønsket om å skifte krets er en koordinert prosess i Lofoten og Vesterålen.

– Langstrakt reisevei

– Årsakene til at vi ønsker dette er kort og enkelt at reiseavstandene gjør det vanskelig for oss. Kretsen blir så langstrakt at det blir tungt. Rennene vi reiser til er fra Bodø og sørover. I realiteten er det nærmest umulig å være med. Det er langt og dyrt. Ungene må ta fri fra skolen for å rekke nedover, har Tommy Nordeng i Alsvåg IL tidligere forklart.

Nordeng har også påpekt at det er stort frafall i ungdomsalderen og at en må se på hva en kan gjøre for å få til mer skigåing og mindre reising.

– Rennene i Troms er betydelig nærmere. Det er fem timer til Fauske og bare to timer til Harstad. Det er en stor forskjell, har Nordeng sagt til VA.

– Vi forstår de historiske årsakene til at kretsene har de grenser de har. Hensynet til ungene må gå foran de politiske årsakene. Dette handler kun om ungene, og ikke om politikere, regioner og idrettsforbund. Dette er veldig praktisk tilnærming for oss. Det som skjer nå er at klubbene ønsker å starte en prosess.

– Må ønske

For at klubbene skal få konkurrere i Troms må to ting skje.

– Troms må ønske oss velkommen, samtidig som Nordland krets må la oss gå. Vi biter oss litt i egen hale når vi sier vi vil over til Troms, for da blir den kretsen enda lenger. Før stoppet det i Harstad, nå risikerer man å strekke den hit. For oss er det åpenbart en bedre løsning. Vi har sagt at vi skal snakke med kretsene, det er det vi begynner med, konkluderer Nordeng.

La frem ønsket

Sist helg var representanter fra de lokale klubbene på kretstinget i Mosjøen. Der la man fram ønsket fra Vesterålen og Lofoten.

– Vi forventet noe motstand, og fikk ganske riktig noen kritiske spørsmål fra salen. Dessverre ble det litt liten tid for oss til å forklare saken grundig nok, paradoksalt nok fordi vi måtte nå en ferge, sier Bård Sørensen og fortsetter.– Vi fikk nok ikke forklart grundig nok hvorfor vi ønsker å bytte skikrets, og hva som er problemet for oss.

– Hva går de kritiske innspillene ut på?– Det handler om at medlemstallet i Nordland skikrets går ned, og at resultatene i vår krets er svake. Samtidig setter man pris på at vi er åpne om våre ønsker. Vårt utgangspunkt er som det har vært hele tiden: Det handler om hensynet til den enkelte løper. Vi får mange tilbakemeldinger fra løperne om at reiselengdene er for store. Derfor går vi videre til forbundet med våre ønsker fra Vesterålen og Lofoten, sier Bård Sørensen.