– Vi mener det er svært viktig at konsernet opprettholder sitt råstoffgrunnlag for å underbygge konsernets langsiktige industrielle satsing på sjø og land. Selskapet vil studere forslaget nøye og vurdere helheten i dette, herunder også de juridiske sidene ved forslaget, heter det i en uttalelse fra Lerøy Seafood Group ASA.

Til Kyst og Fjord sier direktør i Havfisk, Webjørn Barstad, at han kan allerede nå kan slå fast at de ikke er fornøyde med forslaget om å omfordele 20 prosent av trålernes råstoff.

– Vi mener at opprettholdelse av råstoffgrunnlaget er svært viktig for å kunne investere og tenke langsiktig i det som er en konkurranseutsatt og krevende industri både på sjø og land. Da Lerøy gikk inn her var det for å utvikle næringa på både sjø og land, sier Barstad og legger til det de har sagt før – at de foretrekker en ren økonomisk kompensasjonsmodell.