En tidligere undersøkelse viste at det for 25 prosent av de spurte ikke var aktuelt å flytte til Evenes. En slik kompetanseflukt kan i verste fall lamme MPA-driften.

Innledende presentasjon

Presseoffiser Wanja Bordewich sier til Andøyposten at flere konklusjoner fra kartlegginga ble presentert for de ansatte fredag.

– Funnene samsvarer veldig med den spørreundersøkelsen som ifjor høst ble utført, sier Bordewich, som opplyser at fredagens presentasjon ikke var tallbasert.

– Det ble ikke presentert tall, men undersøkelsen bekrefter at det er høy risiko for kompetanseflukt, da mange svarer at de ikke vil bli med på en flytting til Evenes, sier hun.

– Bekrefter bekymringene

Tillitsvalgt Stein Håkon Eilertsen i Norges Offisersforbund sier at det man fikk presentert fredag, bekrefter de bekymringene ansatte og tillitsvalgte har påpekt hele tida.

– Vi har hele veien påpekt at kompetanseflukt vil være, og er, en stor utfordring i denne saken. I verste fall kan flyene bli stående på bakken. Prosessen har kommet betenkelig sent igang, og er i startgropa. I rapporten foreslås det tiltak, men vi vet ikke hva som faktisk blir gjort.

Torsdag skal det være et nytt møte i forbindelse med kartlegginga og veien videre. I påvente av dette uttaler de tillitsvalgte seg på generelt grunnlag.

– Men vi er spent på hva det legges opp til, sier Eilertsen.

Kartlegger stemninga

Oberst Odd Arne Andreassen i ledelsen ved 133-Luftving sier rapporten er bestilt av Luftforsvaret.Hensikten skal være å kartlegge stemninga blant personalet, og hva den enkelte ansatte tenker om framtida.

– Rapporten har vi nettopp fått, og den er ikke offentlig. Jeg ønsker derfor ikke kommentere resultatet eller innholdet i den, sier Andreassen.

I store organisasjoner berørt av omfattende omstilling er det vanlig å nedsette en egen endringsledelse, som har ansvar for prosessen. Er det gjort her?

– Vi har som sagt nettopp fått rapporten, og nå fremover skal vi se på tiltak, sier Andreassen.