Torsdagens kommunestyre i Hadsel ble innledet med en orientering om prosessen rundt Sandnes skole, ved økonomisjef Tommy Løveng Hansen.

Han har tidligere orientert både oppvekstkomiteen og formannskapet om samme tema.

Dyrere

Til kommunestyret hadde han med seg ferske tall fra Kostra -tall  (Kommune-Stat-Rapportering) som viser at Hadsel kommune bruker mer på grunnskole enn sammenlignbare kommuner.

Dette la han fram som et bakteppe for skolebruksplanen og budsjettvedtak.

– Vi bruker 20.000 mer per elev enn snittkommunene vi sammenligner oss med. Det er ganske mye. Vi har 900 elever, og snakker konkret om 17-18 millioner kroner.

Årsaken er ifølge økonomisjefen at man har hatt stor nedgang i elevtallet men at man har like mange* grupper.

Ansatte

Espen Bjørsund Gundersen, personalsjef i Hadsel, var også i kommunestyret, der han fortalte om hva slags prosesser kommunen har rundt de ansatte.

Bjørsund Gundersen sier at han har godt samarbeid med tillitsvalgte fra Utdanningsforbundet og Skolenes landsforbund. Hovedtillitsvalgt fra Skolenes landsforbund er ifølge personalsjefen ikke ansatt i Hadsel kommune, men er tillitsvalg på fylkesnivå. Dette er et unntak fra avtaleverket.

Både økonomisjef og personalsjef svarte på spørsmål fra kommunestyret.

*I første versjon av denne saken stod det "like store grupper".  Dette ble senere rettet opp til det riktige; "like mange grupper".

Les også: