Avslaget gikk ikke upåaktet hen uten at det ble debattert. Høyre og Frp ønsket å tillate å skille ut tomt.

– Vi i opposisjonen vil følge samme linje og utøve skjønn i ganske stor grad. Vi legger fram et alternativ forslag, som går på at vi bør gå inn på fradeling med 1,3 dekar, sa Høres Beate Bøe Nilsen.

Opposisjonspartiene gikk også tungt inn for at to tomter rett innenfor grendehuset i Hognfjord skulle tillates utskilt for boligbygging.

Posisjonen var imidlertid uenig i at dette burde vurderes nå, og gikk isteden for administrasjonens innstilling om ikke å tillate dispensasjon for fradeling.

Det samme skjedde med tomten på Elvenes i en egen sak. Der ble det imidlertid argumentert for kvaliteten på landbruksjorda.

– Dette marka er lettdrevet og det er en av de beste jordene til bonden som drifter marka. Jeg mener det blir riktig å avslå fradeling, sa Aps Sigurd Jacobsen.

- Bonden eier ikke jorda

Høyres Roar Wessel Olsen poengterte i Elvenes-fradelingen at bonden ikke eier jorda.

– Det sies omtrent som om man tar en eiendom ifra bonden, jeg vil bare understreke at dette ikke er riktig.

Bøe Nilsen mente at lovverket var tilpasset en annen landsdel, og at det da blir rart ikke å utøve skjønn i stor grad.

Samfunnsbehov

Senterpartiets Karl Erling Nordlund mente at samfunnets behov måtte veie tungt i en fradelingssak.

– For hver gang man tar en bit dyrkbart areal, griper man inn i aktivt landbruk. Når det poengteres at man må bruke skjønn, må man si ja til alle ønsker, men vi har også andre interesse vi skal ivareta enn den som søker, sa Nordlund, med tanke på Elvenes.

Han mente dessuten at signaleffekten ved å gi dispensasjon kunne skape flere lignende saker om dispensasjon.

Venter på arealplan

Fradelingssaken i Hognfjord skapte imidlertid debatt i og med at omådet ligger gunstig til med tanke på boliger, infrastruktur og at verdien på landbruksjorda er lav.

– Jeg er tilbøyelig til å være enig i at det bør bygges boliger her, men jeg mener vi bør vente til arealplanen er på plass. Jeg anser det som en skandale om vi ikke klarer å få den opp til behandling i år, sa Rødts Christoffer Ellingsen.

Ellingsen mente at det ville være aktuelt å avvise alle dispensasjonssøknader av samme art, inntil en arealplan er på plass.

Begge tomtene fikk dermed avslag på dispensasjonsgrunnlag.