Formannskapet sluttet seg til rådmannens anbefaling om åkreve flytebrygga på Siløya fjernet. Kommunen ga opprinnelig, tilbake i 2011, dispensasjontil å legge ut ei flytebrygge på Siløya i to år.

Dispensasjonen gikk ifølge rådmannen ut 13. april2013, nøyaktig to år etter at den ble innvilget. Tiltakshaver Thor-IvarGuldberg mener dispensasjonen startet ved ferdigstillelse, ikke vedinnvilgelse.

Klagen har vært behandlet, og formannskapet slutterseg til rådmannens syn, og vil ha flytebrygga fjernet. Det har vært omfattende korrespondanse rundt Siløya isenere år, med flere naboprotester.

Saksvedlegget politikerne behandlet, var på nærmereåtti sider.