Rådmann Kirsten Lehne Pedersen hadde innstilt på å avslå søknaden fra stiftelsen Andøy varmtvannsbasseng om støtte. Bakgrunnen for at stiftelsen har søkt Andøy kommune om økonomisk støtte, er utskifting av ventilasjonsanlegget i bassenget til en kostnad på 350.000 kroner.

For avslag

Flere representanter gikk på talerstolen i kommunestyret og sa de ville støtte rådmannens innstilling om å avslå søknaden. Blant disse var Kate Eliassen (H) og Karl Øyvind Bråten (H). Begge pekte på at det var mange andre lag og foreninger som gjør en stor innsats i kommunen, og ville ikke forskjellsbehandle.

– Da Høken bygde kunstgressbane, måtte vi betale 35.000 i havneavgift til Andøy kommune for å få grus til banen. Vi søkte om å slippe, men fikk bare 5.000 kroner. Det er mange lodd som skal til for å dekke havneavgiften, og de selges ennå. Så jeg støtter rådmannen, sa Bråten.

– Gi møtegodtgjørelsen

Anitha Bendiksen (Ap) foreslo å ta 15.000 kroner fra budsjettet til Kultur og informasjon, og gi disse til stiftelsen. Lill Pettersen (Sp) mente kommunen ikke har penger å avse, men foreslo at kommunestyret kunne vedta å gi møtegodtgjørelsen fra dagens møte til varmtvannsbassenget.

– Vi har tatt på oss at vi skal ha et folkehelseperspektiv når vi sitter i kommunestyret. Varmtvannsbassenget er et folkehelsetilbud. Jeg ser ikke noen annen måte vi kan gi et bidrag fra kommunen. Vi kan ikke kutte i noe, for vi har ikke penger, sa hun.

Snudde

– Lill Pettersen i Senterpartiet klarer å overbevise meg. Nettopp fordi det ikke er penger. Derfor jeg gikk for rådmannens forslag. Vi har nettopp tatt 50.000 fra Kultur  og informasjon i budsjettreguleringen og jeg vil ikke ta mere fra dem. Møtegodtgjørelsen hadde jeg tatt lodd for uansett hvis de kom på døra, sa Kate Eliassen. Arbeiderpartiets Anitha Bendiksen snudde også, og trakk sitt forslag.

To stemte imot

Under avstemningen var det kun Høyres to representanter Bente Brunborg og Hans Edgar Furfjord som stemte imot forslaget fra Pettersen.

– Jeg synes det er kjempefint når folk går inn i seg og støtter forslaget, som de egentlig kanskje var litt i mot. Det at folk vil bruke møtegodtgjørelsen sin synes jeg er kjempefint, sier en glad Pettersen etter avstemningen.

Møtegodtgjørelsen for kommunestyrerepresentantene i Andøy er 500 kroner per møte. I mandagens møte var det 22 representanter, så da blir det med andre ord 11.000 kroner til Andøy varmtvannsbasseng.