Sortland kommune har hentet inspirasjon fra andre steder når de har kommet med forslag til oppgraderinger av torget. Foto: Collage: Sortland kommune

Formannskapet i Sortland gikk for rådmannens innstilling om å sette i gang midlertidige tiltak i Strandgata forbi torget allerede i sommer, med en øvre kostnadsramme på 220.000 kroner.

Pengene skal hentes fra overskuddet til Reno-Vest.

Rådmannens innstilling gikk også ut på at torget skal prioriteres, og at det settes i gang med en helhetlig parkeringsløsning for sentrum i samarbeid med næringslivet i høst.

Videre skal det utarbeides en handlingsplan for trinnvis utvikling av gateløp, byrom og havnepromenade i sentrum i løpet av 2017.

– Torget er nøkkelen

Alle partier, også Høyre, støttet forslaget.

– Vi støtter innstillingen og håper dette vil bli positivt for Sortland, sa Sortland Høyres Silvia Ovik.

Partiet er likevel glad det ikke blir gågate med det første.

– Det er interessant at vi nok en gang diskuterer en gågate på Sortland. Jeg er ikke prinsipelt mot gågater, men utfordringen på Sortland er at det ikke har vært stort nok krav til det, spesielt har næringslivet vært kritiske. Derfor er jeg glad for denne rapporten, den gir oss noen løsninger for å få til noe tilsvarende som en gågate, sa Høyres Roar Wessel Olsen.

– Det er torget som er nøkkelen til trivsel i sentrum, la han til.

Les også: – De som jobber i sentrum, bør parkere utenfor

Vil at Strandgata kan stenges

Rødt Sortland ved formannskapsmedlem Christoffer Ellingsen støttet innstillingen og foreslo i tillegg at Strandgata ved større arrangement i og rundt torget kan stenges midlertidig for gjennomkjøring i øst/vest fra Torget.

Ellingsen mener blant annet tivolibesøk beviser at det går bra.

– To-tre ganger er det tivoli på Sortland, og gater stenges. Jeg har aldri sett at det har vært noe problem med det. Det har endret trafikkbildet brått, men det har gått greit. Det er nesten som næringslivet i forkant har bestemt seg at de ikke skal ha noen kutting av Strandgata, sa Ellingsen i formannskapet.

Kun Ellingsen selv stemte for tilleggsforslaget i formannskapet.

Rødt-SV-krangel

I formannskapet sa Ellingsen at Rambøll-rapporten om en potensiell gågate var den dårligste rapporten han hadde lest.

Det reagerte Oddmund Enoksen (SV) på.

– Jeg blir oppgitt over Christoffer, som er så negativ og tror alle andre ikke har skjønt noe bortsett fra ham. Det er en nedsabling av rapporten som ikke hører hjemme noe sted. Jeg synes det er en meget god utredning, som åpnet øynene mine, og jeg fikk se andre muligheter enn en ren gågate, sa Enoksen.

– Jeg er overrasket

SV-politikeren syntes heller ingenting om tilleggsforslaget til Rødt.

– Allerede i dag er det slik at myndighetene i Sortland kan etterkomme ønsker fra arrangører om å stenge gater. Vi trenger ikke å gjøre noe vedtak på dette, det blir som at formannskapet skal krype inn på byråkratkontorene.

Ellingsen svarte.

– Jeg er overrasket over at Oddmund Enoksen fant interessante ting i rapporten, det er ingenting nytt der. Engasjement har vært stort rundt gågate lenge. Jeg kan avvise at jeg er den eneste i Sortland som har hatt et forhold til en potensiell gågate, svarte Ellingsen.

Rødt ville i sitt forslag at tiltaket kan gjennomføres i inntil én sammenhengende uke.

«En slik situasjon bør utnyttes til en konkret telling og registrering av endra trafikkmønster i Sortland sentrum ved nevnte tiltak», foreslo Rødt.

Les også: Vil tillate stenging av Strandgata

– Ikke gågate nå

Rapport fra konsulentselskapet Rambøll konkluderte med at det ikke bør etableres en tradisjonell gågate i Sortland sentrum nå. En gågate kan være en fremtidig løsning, men det vil avhenge av at en rekke andre tiltak er gjennomført først.

Det er også mulig at en tradisjonell gågate ikke er det rette tiltaket for å nå målsettingene for sentrum, lød konklusjonen.

Blant de midlertidige tiltakene som det foreslås å gjennomføre på nedre del av torget, er å etablere en «grønning», samt en nedtrapping på torget.

Les også: Her ble det foreslått gågate i Sortland

Vil ha gressområde

«Grønningen» består av et stort, ovalt, opphøyet gressområde, innringet av betongstein som også fungerer som benker. Grønningen har også et område med blomster/busker samt sykkelparkering langs siden.

Torgsalg og tilstelninger skal som tidligere foregå på øvre del av torget.

Les også: – Er det greit at de forkynner til 12-åringer?

Tredekke på trappa

Steintrappen nederst på torget er for bratt og røff/kald og lite i bruk. Det foreslås derfor at det blir lagt et tredekke med mindre bratte trinn oppå steintrappen, som skal strekke seg mot den solvendte siden av torghuken.

– Dette vil gi attraktive sitteplasser mot sjøen som både er lune og solvendte og som vi kjenner fra mange andre byer. Prosjektet kan settes opp av fagfolk på dugnad, foreslår rådmannen.