I kommunen har vi fortsatt en lang vei å gå i kampen mot forurensing. Det er for lite søppelsortering her, og for lite bevissthet på mange områder når det gjelder forurensing. Som en av to vertskommuner for den nasjonale olje- og miljøvernsenteret bør vi gå foran mot plastforurensing, sa ordfører Siv Aasvik (Ap).

Venstres Arne Ivar Mikalsen og Høyres Kate Adolfsen Trabelsi gikk på talerstolen og roste kommunens initiativ.

– Det er ikke sorteringsmuligheter for bedriftene. Det er ikke store blå og grønne poser for bedriftene. De små husholdningsposene fungerer ikke for bedriftene, særlig siden bedriftene selv må kjøre slikt avfall til Reno Vest, sa hun.

– Jeg er glad for initiativet, både når det gjelder heliumballonger og øvrige initiativ. Rapportene sier at man i 2050 kan ha mer plast enn fisk i verdenshavene om dette får fortsette. Det er veldig bra å se folkelig engasjement for opprydding, men vi må gå til kildene. Vi er en stor oppdrettskommune. Næringen er en av verstingene når det gjelder plastutslipp, via forslangene som er utrangert. Slike slanger slites innvendig, store mengder mikroplast spyles på den måten ut i havet, påpekte Rødts Geir Jørgensen, som også er ansatt i Naturvernforbundet.

Mindre plast

Frps Ronny Gabrielsen fremsnakket kommunens initiaitiv for å sette ut tømmestasjoner og flere søppelbokser. Det er hurtig og godt jobbet av kommunen, sa Frps representant.

Venstres representant Arne Ivar Mikalsen satte frem følgende forslag fra talerstolen:

– Rådmannen bes utrede et helhetlig forslag for reduksjon i bruk av plast i Hadsel kommune. Sak bes lagt frem for kommunestyret i juni eller september. Å forby heliumballonger kan være bra, men det bør ses bredere på plastproblematikken. Alternativer som er nedbrytbare finnes. Og eksempler på metodikk finnes fra en rekke andre kommuner. Eid kommune i Sogn og Fjordane er et eksempel til etterfølgelse. De jobber nå aktivt for å fase ut bruk av plast.