Vil bruke 900.000 på bedre trafikksikkerhet i skolekvartalet

Det er her, i veisløyfa som går forbi ungdomsskolen, den videregående skolen (avbilda) og legekontoret, at det nå foreslås trafikktiltak. Foto: Arkivfoto