Det samme gjelder for alle reiser med de såkalte FOT-rutene i Norge.

FOT-rutene er flyruter i Norge der staten gir støtte til driften av rutene. I Vesterålen gjelder dette både Andøya og Skagen.

Før har du fått adgang til Fast Track gjennom sikkerhetskontrollen ved de flyplassene som har en slik ekstra sluse. I vårt område gjelder det flyplassene i Bodø og Tromsø.

Billigere billetter

Det var i mars i fjor at regjeringen Støre lanserte billigere flybilletter på de rutene der staten gir støtte.

– Billettprisane på FOT-rutene er i dag regulert gjennom maksimalt tillate billettprisar, full fleksibel éin veg. Desse vert halvert frå 1. april 2024 for rutene betjent med fly i Sør-Noreg og Nord-Noreg og for helikopterruta Værøy–Bodø frå 1. august 2024. Dette vil minske avstandskostnadane for både innbyggjarar og næringsliv. For å ta omsyn til ein mogleg vekst i etterspurnad vil krava til setekapasitet aukast der talet på reisande er venta å stige mest, meldte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

– Kan legges til

Prisendringen har imidlertid en konsekvens. Fast Track og to innsjekkede bagasjer forsvinner med de nye billettene. De andre fordelene med såkalte full flex-billetter beholdes.

– Både to bagasjer og Fast Track medfører en ekstra kostnad. Når billettene blir så billige, er det ikke rom for å dekke disse kostnadene. Det er heller ikke krav om disse tingene i anbudet, sier Silje Brandvoll i Widerøe.

Du kan fortsatt få med to innsjekkede bagasjer og få Fast Track, men det vil i så fall koste ekstra.