Ordfører Karl-Erling Nordlund (Sp) er veldig glad for at de kan gå videre med arbeidet på dette viktige prosjektet.

– Å gå videre i å bygge sykehjemmet blir et løft for eldreomsorgen. Vi vil være bedre rustet til å møte en økende andel eldre som har behov for tjenester innen helse og omsorg, sier han i ei pressemelding mandag.

Den eksakte summen Sortland kommune får i tilskudd er 72,748 millioner kroner.

Kan endelig senke skuldrene

Til VOL opplyser Nordlund at de fikk den endelige bekreftelsen på fredag, men at de har forventet at pengene skulle komme helt siden tilskuddrammen til Husbanken ble foreslått hevet med 2 milliarder i revidert statsbudsjett.

– Vi fikk ei avklaring om at rammene var store nok til at vi ville komme med, men det var også sagt at det er Husbanken som formelt sett innvilger pengene. Da senka vi skuldrene, siden vi regna med at det bare var formaliane som måtte på plass, sier Nordlund.

– Hvordan føles det å få den endelige bekreftelsen?

– Det er en veldig god følelse og ei skikkelig gladmelding å få. Byggeprosessen kan nå fortsette mer eller mindre uforstyrra.

Ordfører Karl-Erling Nordlund (Sp) sier at byggeprosessen nå kan fortsette mer eller mindre uforstyrra. Foto: Trine Lysholm Hagan/Deadline

Begynner å bygge i august

Han forteller at de har klart å følge framdriftsplanen for prosjektet, og hvis alt går etter planen kan man i august sette i gang med oppføring av bygget.

– Tomta er gravd ut, og det har vært begrensa hvilke tiltak man har kunnet gjøre inne på tomta etter den var klar. Nå som alt det formelle er på plass kan prosessen gå utforstyrra videre, sier ordføreren til VOL.

Byggeprosjektet inneholder sykehjem, nye dagaktivitetsplasser og nye lokaler til hjemmetjenesten. Planen er et det nye sykehjemmet skal kunne tas i bruk fra årsskiftet 2025/2026.

Fornøyd kommunedirektør

I starten av februar delte kommunedirektør Rita Johnsen nyheten om at kommunen hadde fått avslag på søknaden sin om tilskudd fra Husbanken, siden alle pengene de hadde til rådighet var delt ut til allerede godkjente prosjekter i 2022.

Store deler av finansieringa skulle være midler fra Husbanken, og at disse nå er på plass er Johnsen veldig glad for.

– Etter lang tids usikkerhet rundt dette er vi veldig glad for at vi har det svart på hvitt. Det betyr at vi kan følge framdriftsplanen uten ytterligere forsinkelser. Det er viktig når vi vet at potensielle kunder i framtida vil øke, sier hun til VOL.

Kommunedirektør Rita Johnsen er veldig glad for å få det svart på hvitt at de har fått tilsagn om investeringstilskudd. Foto: Arkiv/Rune Nybrott Hals

Johnsen anslår at de siste månedenes venting på avklaring fra Husbanken ikke har medført utsettelse av prosjektet på mer enn en måned eller to.

Ifølge henne har det vært strevsomt å forholde seg til usikkerheten, men akkurat nå føles det bare veldig godt å kunne kjøre på med sykehjemsplanene.

– Det er veldig fint med en sånn gladnyhet i godværet, slår kommunedirektør Rita Johnsen fast.