NRK skriver at Nordlandssykehuset har måttet gjøre noen reduksjoner i elektiv drift som følge av at ansatte har vansker med å komme seg hjem fra ferie og på jobb, og vikarer fra andre deler av landet ikke kommer frem som planlagt.

Redusert elektiv drift vil si at planlagte operasjoner og polikliniske pasienter må utsettes. Det inkluderer ikke akuttoperasjoner.

VOL har forsøkt å komme i kontakt med Nordlandssykehuset for å høre om problemene også rammer driften ved Stokmarknes sykehus, men har foreløpig ikke fått svar.