– Vi føler oss ikke prioritert, sier leder for Sortland håndballklubb, Christian Monsen Abelseth.

På grunn av sprengt hallkapasitet i Sortlandshallen er det flere av idrettslagets klubber som blir avspist med smuler når det gjelder halltid. Verst går det ut over håndballen. Av Sortland håndballklubbs syv lag, er det bare to som har fått treningstider i hallen.

– Vi må avlyse både håndballturnering og håndballskole. I tillegg får vi ikke lov til å gi tilbud til alle de som ønsker å spille håndball. Dette har årsak i kommunens fordeling av treningstid. Vi må også trekke fem av våre syv lag fra seriespill, sier leder for Sortland håndballklubb, Christian Monsen-Abelseth.

Sortland håndballklubb mener at kommunen har brutt tildelingskriteriene fordeling av timer i Sortlandshallen og at kriteriene ikke tar høyde for behovene som hallidretten i Sortland har.

Anket

De har allerede anket avgjørelsen og skriver blant annet i sin anke at tildelingskriteriene ikke tar høyde for de behov hallidrettene har i Sortland. Samtidig skriver de at det nok er en felles forståelse at ”åpen hall” på fredager skal prioriteres, samtidig som det tar verdifull hall tid.

Monsen-Abelseth understreker at det særlig er to momenter klubben reagerer på i forbindelse med at de har fått såpass liten halltid.

– Fordelingen nå vil gå på bekostning av unger og åpen hall. Dessuten er håndballen den nest største idretten i Norge og da er det for ille at man ikke har plass. Det er flere håndballinteresserte foreldre på Sortland som kommer fra en håndballkultur og som opplever at barna deres ikke får drive med idretten. Da er det veldig synd at den blir nedprioritert, sier han.

Blant kommunens kriterier for tildelingen av timen er blant annet registrerte aktivitetstall i Norges Idrettsforbunds årlige idrettsregistrering, fram til april, skal legges til grunn for fordeling av kjernetid. Sortland håndballklubb mener blant annet at disse tallene ikke er brukt for å fordele timer og tar derfor ikke høyde for økningen som håndballklubben har opplevd de siste månedene.

– Urettferdig

Monsen-Abelseth reagerer også på at mindre idretter som friidrett og alpin får flere timer i hallen enn håndballen får.

– Jeg synes det er underlig, men vil ikke spekulere i hvorfor det er sånn, sier han.

At Sortland, som har ti tusen innbyggere, har én flerbrukshall på deling, mener han er helt uholdbart.

– Snittet i Norge er en hall på 5000 innbyggere, så da sier det selg selv at det blir sprengt. Det virker heller ikke som om politikerne gjør noe med situasjonen. Det er bare tomme løfter. Når Hadsel får det til, så må vel vi i Sortland også klare det, slår han fast.

Klar over problemet

Ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo, er klar over problemet når det gjelder hallkapasiteten i Sortland og understreker at den er sprengt.

– Jeg er fullstendig klar over at vi har det for trangt og det er noe vi vil gjøre noe med. I forbindelsen med valget i fjor sa vi at bygging av ny flerbrukshall på Strand er noe vi skal se på i løpet av perioden. Men det er ikke noe vi får gjort akkurat nå, men vi er på saken, sier ordfører Tove Mette Bjørkmo.

Hun har også bedt de ansvarlige om å se på foreløpige alternativer for Sortland håndballklubb, slik at de får spilt håndball i løpet av høsten og vinteren.

– Jeg kjenner ikke til detaljene i saken, men vet at hallen på Kleiva er et alternativ, slår hun fast.