Torsdag var det et ekstraordinært formannskapsmøte i Andøy. Et utvidet formannskap skulle diskutere situasjonen etter at regjeringen foreslo å gi Andøy kommune 80 millioner kroner til omstilling. Andøy har søkt om 150 millioner kroner.

– Jeg er veldig skuffet og veldig overrasket, sa ordfører Jonni Solsvik etter at forslaget ble kjent.

Krever en forklaring fra staten Ordfører Jonni Solsvik i Andøy vil at formannskapet skal be regjeringen forklare hvorfor omstillingssøknaden er halvert. Uttalelse

Han la derfor frem en uttalelse for formannskapet, som også formannskapet sa seg enig i, uten særlig debatt.

I uttalelsen reageres det på flere forhold, blant annet at regjeringen ikke avklarer hvor mye man forventer at Nordland fylkeskommune og Andøy kommune selv skal bidra med.

– Regjeringen må ta stilling til hvor stor utfordringen er for Andøy kommune og hvordan byrden skal fordeles. Vi mener at staten skal dekke 90 prosent av beløpet på 150 millioner kroner, sa Solsvik.

I så fall betyr det at staten skal bidra med 135 millioner, mens fylkeskommunen og Andøy skal bidra med 15 millioner kroner.

Konsekvenser

Solsvik reagerer også på at regjeringen i framlegget til revidert budsjett skriver at konsekvensen av å legge ned Andøya flystasjon vil være tap av mellom 6 og 16 prosent av arbeidsplassen.

Det laveste tallet stammer fra rapporten PricewaterhouseCoopers (PwC) laget for Forsvarsdepartementet i forbindelse med langtidsplanen. Det største tallet kommer fra en rapport Nordland fylkeskommune har laget, og som er kvalitetssikret av SINTEF.

– Regjeringen må godta rapporten fra Nordland fylkeskommune, eller så må de faglig utfordre den. Man kan ikke peke på at det foreligger flere rapporter, sa Solsvik.

Debatt

Det ble som nevnt ingen debatt om saken.

– Jeg er fornøyd med det som er lagt fram og formuleringene som er brukt. Denne uttalelsen bør sendes LO sentralt, sa John Helmersen (Andøylista)

– Bør vi ha med punkt om at staten i denne saken vil ta med seg folkene bort fra Andøya, spurte Kate Eliassen.

– Vi bør også bruke tid på å bearbeide stortingsrepresentanter fra de partiene som ikke er en del av regjeringen, sa varaordfører Knut Nordmo.

– Ikke fornøyd

– Om man legger til grunn at Andøy kommune og Nordland fylkeskommune også skal bidra med 80 millioner, blir det helt galt å belaste kommunen med så mye. Jeg er ikke fornøyd med regjeringen i denne saken, noe jeg har gitt direkte tilbakemelding om til et par av våre statsråder, sa Halvar Rønneberg (Frp)

– Vi får satse på at KrF og Venstre presse regjeringen til å bevilger mer til Andøy, la han til.

Får ikke delta i høring

Solsvik opplyste at uttalelsen skal sendes til alle medlemmene av Stortingets finanskomité. Det er den komiteen som skal behandle revidert statsbudsjett.

– Det skal være en høring om revidert i Stortinget, men vi får ikke lov til å delta der. Det er kun de store organisasjonene som får uttale seg om revidert, sa Solsvik.