I forslaget til revidert statsbudsjett foreslår regjeringen å øke bevilgningen til NAROM med 6,6 millioner kroner.

– Vi skal bruke pengene på best mulig måte for å øke aktiviteten og realisere noen av de planene vi har for å utvikle NAROM videre, sier Hansen.

Årlig økning

En ting som skaper utfordringer, er at man ikke vet om regjeringen vil følge opp økningen også i 2018. I statsbudsjettet for 2017 fikk NAROM 8,4 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet. Med økningen på 6,6 millioner blir summen 15 millioner, som er i tråd med det NAROM har bedt om i årlige bevilgninger.

– Vi hadde håpet på et signal om at dette var en økning av den årlige bevilgninger. Uten det signalet har vi en utfordringer på hvordan vi skal bruke pengene. Det er vanskelig å øke aktiviteten og så ta den ned igjen, sier Hansen.

Ordfører Jonni Solsvik sier i etterkant at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har bekreftet at bevilgningen er en økning av basisbevilgningen, slik at NAROM kan forvente å få 15 millioner kroner i 2018.

– Da er dette helt fantastisk, og vi kan dermed øke aktiviteten og videreføre den også de neste årene, sier Hansen.

– Gledelig

Høyres Margunn Ebbesen sier i en pressemelding at det er svært gledelig at aktiviteten i Oksebåsen styrkes.

– Dette vil gi flere muligheter for vekst og nye arbeidsplasser, og svarer på noen av ønskene fra lokalsamfunnet om tiltak for å skape vekst. Jeg har fulgt opp merknadene fra behandlingen av langtidsplanen som var tydelig på at vi må bidra med nødvendig hjelp i omstillingsarbeidet for Andøya, og det mener jeg dagen i dag viser at regjeringen har tatt på alvor og lyttet til gode innspill som jeg har videreformidlet fra blant annet næringslivet i Andøy, sier Ebbesen.