Tidligere rådmann i Sortland, Rolf M. Lossius, og Øksnes-reder Mikal Steffensen har funnet sammen, og har stiftet eiendomsselskapet Klotind Eiendom AS.

De har nå henvendt seg til Øksnes kommune med forespørsel om å kjøpe kommunale tomter med mål om et større boligprosjekt.

Stort behov

Tanken er å bygge boenheter til sesongarbeidskraft og såkalte førstegenerasjonsboliger.

– Det er stor etterspørsel etter midlertidige og permanente førstegenerasjonsboliger i Øksnes. Vi har også vært i dialog med industrien, som forteller om et stort behov for boliger til sesongarbeidere, forteller Rolf M. Lossius til VOL.

De har sett seg ut et område mellom Lyngveien og Langryggveien, som de ønsker å kjøpe en del av. Sørdahl Eiendom AS og Øksnes Entreprenør har allerede bygget eneboliger og leilighetskompleks i det samme området.

– Det er et stort område, som vi har søkt om å få kjøpe en del av. Vi har hatt et møte med ordfører og rådmann, og fått bekreftet at hele arealet skal vurderes i høst med tanke på fremtidig bruk til offentlige formål, og vi så det som hensiktsmessig å søke om å få erverve en del av det nå, slik at det også er med i vurderingen, sier Lossius.

Klotind Eiendom er interessert i å kjøpe noen av de merkede arealene, hovedsaklig alternativ 1 og 3.

Leiligheter og rekkehus

– Hva slags tidsperspektiv snakker vi om for oppstart av byggeprosjektet?

– Får vi hånd om området vil vi starte prosjektering i etterkant av det. Under prosjektering vil vi se på mulighetene både for leiligheter og for eneboliger i rekke. Primært ønsker vi å selge enhetene, men det kan bli aktuelt å leie ut også, sier Lossius.

Klotind Eiendom ble stiftet i mars i år med en aksjekapital på én million kroner, med Lossius som daglig leder og Steffensen som styreleder. Steffensens selskap Klotind AS eier 51 prosent av aksjene, Lossius' selskap Alpha Konsulent AS sitter på 49 prosent av aksjene.

Lossius bekrefter at de har flere prosjekter på gang, men at de ikke ønsker å si noe mer om disse på nåværende tidspunkt.