Arealplanen til Hadsel kommune var til behandling i kommunestyret torsdag, og der ble det fra Ap atter en gang stilt spørsmål rundt massetaket i Brattåsen. Brit Solvik påpekte at drifts- og reguleringsplanen gikk ut ved nyttår.

- Vi vil vite om Hadsel kommune har fulgt opp og følger opp vedtatte krav. Foretas det støy- og støvmålinger? Følges lovverket opp?

Hans Christian Haakonsen svarte på vegne av teknisk avdeling.

- Det har vært foretatt støymålinger, men de er relativt gamle. Det er nødt å gjennomføres jevnlig, og det er ikke gjort, sa han.

- Jeg vil nok konkludere med at dette ikke har vært fulgt godt nok opp fra kommunens side.

Også direktoratet for mineralforvaltning og fylkesmannen er kontrollmyndigheter.

- Vi har forsøkt å forbedre oss i teknisk etat. Vi var der i går, og har vært der tre ganger på nyåret. Vi har nok en vei å gå før alt er i henhold til driftsplanen, men vi er i en tett dialog med Bulldozerlaget.

Også Arne Ivar Mikalsen (V) stilte spørsmål rundt massetaket, og ba administrasjonen redegjøre for om det finnes spesifiserte verdier for støy og støv som skal følges opp.

- Verdiene er fastsatt i lov, bekreftet Haakonsen.

- Vi har ikke vært flinkest i klassen til å følge opp.

- Dette er ganske vesentlig og jeg vil følge dette opp hvis vi går for dette, understreket Mikalsen.

Ordfører Kjell-Børge Freiberg sa at han forutsetter at rådmannen følger opp det som er kommunens ansvar.

- Det er svært viktig.

Kommuneplanlegger Hans Christian Haakonsen fikk forøvrig generelt svært mye skryt for arbeidet med arealplanen som ble behandlet under dagens møte i Hadsel kommunestyre.