Bakgrunnen er at han om kort tid flytter fra kommunen. Han ber om at valg av nytt medlem og ny styreleder skjer på kommunestyremøtet 15. februar.

Ørnes ønsker å fratre umiddelbart etter dette møtet.