– Vi ønsker ikke ansiktsdekkende plagg i barnehager, skoler eller universiteter. Plaggene hindrer god kommunikasjon som er avgjørende for at elever og studenter skal kunne lære godt, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding fra regjeringen da forslaget ble lagt ut på høring i juni i år.

Nord universitet er det eneste universitetet i landet som støtter forslaget. Det skriver NRK.

Knappest mulig margin

Styret i Nord universitet behandlet forslaget i et styremøte 12. september, og vedtok da, med sju mot seks stemmer, å støtte forslaget fra regjeringen.

Forslaget gjelder hele utdanningsløpet i både privat og offentlig sektor, fra barnehager til høyere utdanning, introduksjonsprogram for flyktninger og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Forbudet vil gjelde både elever og ansatte.

– Vi er klar over at forslaget har prinsipielle og kompliserte juridiske sider, sa Røe Isaksen i juni.

Vil ha felles praksis

Rektor Bjørn Olsen ved Nord universitet var imot et lovfestet forbud mot heldekkende ansiktsplagg, ifølge Avisa Nordland.

Det skal ha vært ansatterepresentant Espen Leirset som fremmet forslaget om å støtte et forbud mot nikab, ifølge Universitetsavisa, skriver Avisa Nordland.

– Dette er en vanskelig sak å ta stilling til. Nikab berører både praktiske vanskeligheter i undervisningen, men representerer også et verdisyn som utfordrer vårt liberale samfunn. I sum mener jeg det er urimelig dersom den enkelte skole eller den enkelte lærer skal måtte ta stilling til bruk av nikab i sitt klasserom. Dette er en beslutning som hører hjemme på landets øverste politiske nivå, og derfor bør regjeringens lovforslag støttes, sier Leirset til Universitetsavisa.