Det er ifølge Vibe to sammenfallende faktorer som gjør at hun har bedt om fritak fra alle politiske verv i inneværende periode.

– Jeg har vært gjennom en lang periode med utbrenthet, som har ført til nærmere et års sykemelding. Det er først nå jeg begynner å komme noe til hektene igjen, forklarer hun.

Ny jobb

Videre opplyser Lina Vibe at hun har søkt, og fått, jobb som enhetsleder for Hurtigrutemuseet i Vesterålen.

– Jeg har fått en ordning, blant annet på bakgrunn av livssituasjonen, som gjør at jeg begynner å jobbe i seksti prosent stilling. Det er første oktober som er startdato. Min kapasitet er naturlig nok noe begrenset ennå en tid, og det er derfor jeg med tungt hjerte altså har bedt om fritak fra politikken, forklarer Vibe.

– Respekt for Rodal

Hun påpeker at det nok er helt tilfeldig at gruppeleder for både Frp og Høyre i løpet av kort tid har meddelt at de vil trekke seg fra politikken.

– Jeg har veldig stor respekt for Camilla Skog Rodal, og skjønner at det er veldig vanskelig for henne å engasjere seg politisk, samtidig som hun skal lede familiebedriften. Samtidig er det veldig synd for hadselpolitikken at erfarne folk gir seg. Det tar tid å lære seg det politiske håndverket. Jeg har tidligere tatt til orde for å slå sammen kommuner. Slik det er nå er det veldig liten mulighet for å frikjøpe politikere. Dermed må man lese seg opp og jobbe politisk på egen fritid. Samtidig som samfunnet stiller stadig større krav, og forvaltningen blir mer og mer komplisert.

– Jeg vil ikke si det er uforsvarlig slik det er i dag, men jeg frykter at flinke folk kvier seg for å gå inn i politikken fordi de vet arbeidspresset blir veldig stort.