– Det er etter eldrerådets mening ingen grunn til å vente på helsehuset for å starte med aktiviteter av stor betydning for eldre i kommunen.

Det skriver Sortland eldreråd i et brev til kommunestyret.

– Haster

Sortland planlegger et nytt helsehus, som ble vedtatt i kommunestyret i april i fjor. Planen er at det nye helsehuset blant annet skal romme en frisklivssentral, legesenter og helsestasjon.

Men eldrerådet mener en frisklivssentral på Sortland ikke kan vente til helsehuset er ferdig.

– Vi trenger en snarlig oppstart av frisklivssentral, som kan bygges ut etter hvert. Den bør etter hvert legges til et helsehus, det tror jeg de fleste vil synes er naturlig, men vi bør ha en frisklivssentral må plass på nå, sier Alf Natland i Sortland eldreråd.

– Hvorfor haster det så?

– Vi synes Sortland har mye å gå på når det gjelder forebyggende helse blant eldre. Gjennom en frisklivssentral får eldre en mulighet til å treffe fagfolk og diskutere sin situasjon og sette inn tiltak. Det kan gjelde situasjon for bolig, fysisk og psykisk helse, kosthold, ensomhet. Det er rett og slett livssituasjonen deres det handler om.

Skal få besøk

I juni sendte regjeringen ut et rundskriv til alle kommuner med pålegg om å gjennomføre hjemmebesøk hos alle 75-åringer, som vil være en naturlig oppgave for en frisklivssentral å ha ansvar for.

– Det er snakk om trivsel, hverdagsrehabilitering, noen tilpasninger i hjemmet, eller noen timer med trening. Den hjelpen folk trenger for å være friske og bo hjemme lenger, sa helseminister Bent Høie til Dagbladet da regjeringen la frem sine nye tiltak for en bedre eldreomsorg.

Sortland eldreråd er glad for tiltaket.

– Dette er svært forebyggende og kan utsette innleggelse på sykehjem med flere år. Flere 75-åringer vil ikke ha et behov for dette, men mange vil ha glede av å bli fulgt opp, mener Alf Natland.

– Hva med dem som ikke ønsker å få besøk hjemme av helsepersonell?

– Alle skal kontaktes, men om noen ikke ønsker å ha besøk, kan de bare forklare hvorfor, så skal de nok slippe.

Eldrerådet mener den nye ordningen krever en snarlig oppstart av en frisklivssentral på Sortland.

– Vi anbefaler derfor kommunestyret at det så snart som mulig opprettes en stilling for en person med relevant helse- og sosialfaglig bakgrunn, som kan starte opp arbeidet med frisklivssentral på Sortland og foreta besøk hos alle kommunens 75-åringer, skriver eldrerådet i brevet til kommunestyret.

Flere aktiviteter

Eldrerådet er også opptatt av at sykehjemmene skal ha et tilstrekkelig aktivitetstilbud til de eldre. På et møte i eldrerådet denne uka var en av sakene som ble diskutert, et besøk til et nytt Bergsodden sykehjem i Harstad.

– Vi tenker å få til en ekskursjon til dette sykehjemmet, som byr på mange aktiviteter. Beboere som har kommet dit og aldri trodde de ville trives, har uttalt at de gjør nettopp det på grunn av aktivitetstilbudet. Det blir ofte passiviserende å komme på et sykehjem. Vi er opptatt av at det tilbys tilstrekkelig med aktiviteter på sykehjemmet også i Sortland, sier Natland.

Eldrerådet vil derfor be om å få holde et av sine møter i høst på Lamarktunet, hvor de ønsker å bli orientert om driften der, blant annet aktivitetsmulighetene.

Og i november ønsker eldrerådet også å ha et møte med styrene i alle pensjonistforeninger i kommunen.

– Vi ønsker å få innsikt og gode innspill fra foreningene. Vi skal oppdatere oss på hva de eldre er opptatt av og få tilbakemelding på om de er fornøyd med jobben vi gjør i eldrerådet, sier Alf Natland.

- Blir selve navet

En frisklivsfunksjon kan være på plass om ikke altfor lenge, ifølge kommunen.

Helse- og omsorgssjef Sture Jacobsen forsikrer om at arbeidet med et frisklivssentral er viktig for kommunen, men kan ikke love at det kommer på plass med det aller første.

– I planleggingen av et nytt helsehus på Sortland er en frisklivssentral selve navet, sier Jacobsen.

Det vil komme en mulighetsstudie om helsehuset, og saken skal opp i kommunestyret i høst.

– Det planlegges nå forskjellige alternativ, og i ett av dem tenker man å begynne med en frisklivsfunksjon før selve helsehuset er oppe og gå, for eksempel ved å få på plass en frisklivskoordinator, forteller han.