Ifølge Unesco var de fire første norske verdensarvstedene kultursteder, og ble skrevet inn i perioden 1979-1981.

I 2004 fikk Norge sitt første kulturlandskap på listen med Vegaøyan i Nordland. Vestnorsk fjordlandskap ble det første naturområdet Norge har fått på listen.

Om noen år kan også Møysalen-området få samme status.

Drar til Vega i månedsskiftet

Arild Inga er styreleder i Møysalen nasjonalpark og har foreslått å se på en mulig søknad om å få nasjonalparken, som ligger i Sortland, Lødingen og Hadsel kommuner, med på den ekslusive Unesco-lista.

Hele styret er nå invitert med til studietur til Vega fra søndag 30. mai til tirsdag 2. juni.

– Det stemmer at vi skal til Vega, der vi blant annet skal se på erfaringene med verdensarvstatus og hvor de har gjort dette. Grunnen til det, er ideen om å knytte Møysalen-området til noe mer enn bare nasjonalpark, sier Inga.

Jobber med besøksstrategi

Lofoten får om kort tid sin første nasjonalpark, Lofotodden.

– Det er i denne sammenhengen ideen kom om å knytte nasjonalparkene Lofotodden og Møysalen sammen med et område som har verdensarvstatus.

Inga sier også dette kommer i sammenheng med at nasjonalparkstyret jobber med en besøksstrategi for Møysalen.

– Men vi i styret føler vi trenger mer informasjon om verdensarvstatus, hva det innebærer og prosessen videre.

Ikke vurdert av kommunene

Verdensarvstatus innebærer ikke en ny form for vern. Det er kun et ekstra kvalitetsstempel.

Men det er en eksklusiv internasjonal status og en merkevare med stor tiltrekningskraft innen reiselivet.

– Prosessen i Lofoten er stoppet opp, og ideen om verdensarvområde i Vesterålen er ikke vurdert av kommunene i Vesterålen. Vi ønsker å se nærmere på dette, sier Inga.

– Verdensarvstatus er positivt for reiselivet, men kan også være en utfordring for deler av samfunnet, legger han til.

Ovik: Ikke tatt standpunkt

Silvia Ovik fra Sortland Høyre sitter også i nasjonalparkstyret.

– Det var et enstemmig styre som vedtok å innhente mer informasjon om prosessen rundt en søknad for å få verdensarvstatus og se nærmere på hva det innebærer. Vi har ikke drøftet saken noe utover det.

Ovik har heller ikke tatt noe standpunkt selv foreløpig.

– Til det er prosessen kommet altfor kort, og det er mye å sette seg inn i. Nå skal vi på studietur til Vega, der vi blant annet får lære mer om verdensarv, med de fordeler og ulemper de har opplevd med å få verdensarvstatus.

– Viktig å lytte til folk

Høyre-politikeren understreker at det er svært mange faktorer som spiller inn.

– Møysalen er allerede under strenge verneregler, med tanke på nasjonalparkstatusen. Det blir også viktig å lytte til blant annet grunneiere, lokalbefolkning og alle kommunene som grenser til Møysalen nasjonalpark hvis vi skulle gå videre med en slik prosess.

Norge har åtte steder på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv.

Listen har som mål å verne om verdens uerstattelige kultur- og naturarv, og er en oversikt over verdensarvobjekter i medlemslandene.