Avdelingsdirektøri Skatt nord, Helge Aune, oppfordrer til tidlig levering av selvangivelsen.

- Sjekk atopplysningene i selvangivelsen stemmer, har du endringer vil en tidligelektronisk innlevering gi økt sjanse for et tidlig skatteoppgjør, er Aunesklare påskebudskap.

Hanminner samtidig på at alle endringer kan gjøres elektronisk via Skatteetaten.no.

Førselvangivelsen blir levert minner Aune om å sjekke at alle relevante forhold erkommet med i selvangivelsen.

–Ingen skal betalemer skatt enn nødvendig, derfor har Skatteetaten i år utviklet enfradragskalkulator som hjelper den enkelte å finne aktuelle fradrag, sierAune.

De somikke har endringer i selvangivelsen slipper som før å levereselvangivelsen.  Velger man å benytteleveringsfritaket må man være sikker på at alle relevante forhold er kommetmed.  Enkelte grupper, blant annet næringsdrivendeog personer med midlertidig bosetting i Norge, kan ikke benytteleveringsfritaket.