I en nyss fremlagt rapport anbefales det at Nordlandssykehusets avdeling på Gravdal bør opprettholdes, og styrkes.

Nordlandssykehuset Lofoten skal være et akuttsykehus med vurderings- og stabiliseringskompetanse, mulighet for akuttkirurgi og mottak av traumepasienter i tråd med regional traumeplan, konkluderes det med.

– Sykehus må ha kirurger i vakt Regjeringen foreslår i nasjonal helse og sykehusplan at akuttsykehus ikke trenger kirurger i vakt. Høie

I januar 2015 sparket helseminister Bent Høie i gang det som har blitt om omfattende sykehusdebatt.  Ministeren tok til orde for at færre sykehus burde ha akuttkirurgi.

- Når kirurgien sentraliseres, vil det bety vesentlig færre akuttmottak, og dermed vesentlig færre sykehus, sa Høie.

Dette åpnet dørene for en debatt om sykehusstrukturen, som også har omfattet Lofoten og Vesterålen, som både har sykehus på Stokmarknes («nytt») og på Gravdal (gammelt).

En bred sammensatt prosjektgruppe leverte i dag sine konklusjoner.

Helse Nord arrangerte konferanse om akuttkirurgi: - Skal bruke tiden frem til påske på analyser I dag arrangerte Helse Nord en konferanse i Bodø hvor de tok for seg fremtiden til akuttkirurgi i Nord-Norge. Styrkes

Gravdal foreslås opprettholdt og styrket.

– I tråd med Nasjonal helse- og sykehusplan anbefales det en styrking av elektiv kirurgi (den pasienten velger selv), enten ivaretatt av faste eller ambulerende kirurger/ortopeder, skriver prosjektgruppen, som også mener at dagkirurgitilbudet kan økes på Gravdal. Tilbudet til fødende bør også bestå, mener gruppen.

Innstillingen skal nå gå gjennom sykehussystemet før den ender opp hos Helse Nord.

- En plan for fremtida Statssekretær Anne Grethe Erlandsen la frem utdrag fra Nasjonal Helse- og Sykehusplan, fredag. Hun haddde med seg gledelige nyheter for Vesterålen, men snakket også om nødvendigheten av omstilling i helse-Norge. Vær og distanse

I rapporten pekes det på vær og distanser. Fra Å til Vesterålen tar det tre timer og 43 minutter inklusiv fergetur. Fra Gravdal til Stokmarknes er det 128 kilometer, en tur som tar to timer og 41 minutt.

-Nasjonal helse- og sykehusplan gir åpning for at akuttsykehus kan ha akuttkirurgi dersom geografi, avstand mellom sykehus, bosettingsmønster, tilgjengelighet til bil-, båt- og luftambulansetjenester og værforhold gjør det nødvendig. Nordlandssykehuset Lofoten har utfordringer på flere av de beskrevne områder, slås det fast i rapporten.