Han viser til at banken de siste årene kun har hatt åpent én dag i uken, og det er en fast kundemasse på kun 10-15 personer som har vært innom denne dagen.

– Selvsagt er det ikke positivt at vi mister banken. Men når publikum ikke benytter tilbudet, ble det slik. Men jeg er svært glad for at vi fikk beholde minibanken. Det er ikke en selvfølge, sier Pedersen.

Les også: – Et problem for blinde at bankfilialer legges ned

Bank i over 100 år

Ordføreren påpeker at ikke alle benytter Sparebank 1.

– Alt har endret seg de siste årene. DnB har Post i butikk, og du kan ta ut penger i butikker.

– Hva med det voksende næringslivet i Bø? Blir det et handikapp for dem å være uten et banktilbud?

– Det er mange år siden Sparebank 1 hadde ei næringsavdeling i Bø. Man må inn til Sortland. Men vi har hatt bank i Bø i over 100 år, så jeg gjentar at det selvsagt er beklagelig at dørene stenges. Men Sparebank 1 har lovet å finne gode løsninger for de 10-15 faste kundene som har vært innom hver uke, og dette kommer jeg til å følge opp.

Les også: SpareBank 1 legger ned på Melbu, i Bø og i Lødingen

– Viktig å rope varsko

Ordføreren viser til at en bank som Skandiabanken ikke har et eneste kontor eller minibank, men systemet fungerer likevel.

For å bevare minibankene i distriktene på sikt, tror han at det kunne være en løsning at det blir en ansvarsfordeling angående driften som går mer på bruken av kortet – at merkostnadene blir belastet kundene i større grad enn i dag.

– Det er viktig å rope varsko i tide, slik at vi kan unngå full stopp for minibankene, sier ordføreren.