– I likhet med de fleste andre beklager vi at konflikten har nådd dette nivået, sier daglig leder Marius Hansen i Babcock Norden til Dagens Næringsliv.

– Som medlem i NHO Luftfart forholder vi oss selvsagt lojalt til de tiltakene NHO mener er nødvendig for å få partene tilbake til forhandlingsbordet. Når vedtaket om arbeidsstans (lockout) trer i kraft natt til søndag, vil det kun ta timer før ambulansefly må tas ut av tjeneste. Erfaringsmessig vil alle ambulanseflyene i løpet av få dager stå på bakken uten tilsyn av flytekniker, sier han.

Varsler opptrapping

Hittil har 106 flyteknikere blitt tatt ut i streik, og det var varslet at ytterligere 39 ville tas ut til helgen. Nå nektes altså alle de 450 flyteknikere i i Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) å komme på jobb fra søndag.

NHOs mål er å tvinge NFO tilbake til forhandlingsbordet, hvor NHO mener flyteknikerne har krevd et urealistisk høyt lønnskrav.

– Når flyteknikerne har så urealistiske krav, mener vi det er riktig at alle medlemmene til NFO er en del av konflikten, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.